Eumedion pleit voor oprichting internationale standard setter voor niet-financiële verslaggeving

Bron: , 31 oktober 2019

Er moet een wereldwijde standard setter worden opgericht die internationale rapportagestandaarden voor de niet-financiële informatie moet ontwikkelen. Deze standard setter moet onder de paraplu van de IFRS Foundation vallen. Hiervoor pleit Eumedion in een vandaag. gepubliceerd ‘green paper’. Eumedion heeft belanghebbenden uitgenodigd om op dit idee te reageren. Het idee zal ook worden besproken tijdens het Eumedion-symposium van 5 november a.s.

Eumedion wijst er in het green paper op dat er de afgelopen jaren een wildgroei aan verslaggevingsstandaarden ten aanzien van niet-financiële informatie is ontstaan. Hierdoor is er nauwelijks tot geen sprake van eenduidige en vergelijkbare niet-financiële verslaggeving. Zonder vergelijkbare data zijn de prestaties van de onderneming op lange termijn voor beleggers lastig te beoordelen. Dat maakt het voor institutionele beleggers ook lastig om hun eigen deelnemers en klanten te informeren over de mate van duurzaamheid of groenheid van hun beleggingsbeleid of financiële producten.

Wat Eumedion betreft is het daarom tijd dat de IFRS Foundation twee pilaren krijgt: de IASB die zich moet blijven richten op het ontwikkelen en actualiseren van de internationale financiële verslaggevingsstandaarden en een zogenoemde INSB, de International Non-Financial Reporting Standards Board die niet-financiële verslaggevingstandaarden zou moeten uitvaardigen. De IFRS Foundation heeft namelijk een goede governancestructuur en wordt algemeen beschouwd als gezaghebbend en onafhankelijk. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2020 op het green paper reageren.