Eumedion vraagt beursbedrijven om te rapporteren over werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Bron: , 13 oktober 2017

Beleggers roepen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op te rapporteren over hun inzet op de uitvoering van die werelddoelen voor duurzame ontwikkeling waarop zij de grootste impact kunnen hebben. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2018 die Eumedion deze week naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers bij de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de aanloop naar het AVA-seizoen 2018 in dialogen aan de orde zullen stellen. De ondernemingen worden aangemoedigd om hun bestaande duurzaamheidsdoelstellingen en hun KPI-raamwerk af te stemmen op die Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar zij het verschil kunnen maken.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s)) werden in 2015 door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld. De 17 SDG’s, waaronder het uitbannen van (extreme) armoede en honger en het aanpakken van klimaatverandering) moeten in 2030 zijn gerealiseerd.

Het tweede Eumedion-speerpunt voor 2018 heeft betrekking op de kansen en de risico’s van technologische veranderingen voor het verdienmodel, de strategie en de stakeholders van de onderneming. Ook op dit terrein vraagt Eumedion de ondernemingen hierover te rapporteren en te verzekeren dat binnen het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) voldoende expertise aanwezig is om tijdig in te spelen op technologische innovaties.

Naast een brief aan de beursgenoteerde ondernemingen heeft Eumedion dit jaar ook een brief naar de accountantskantoren gestuurd. Daarin worden de accountantskantoren onder meer opgeroepen om in de controleverklaring standaard aandacht te besteden aan de opzet, de werking en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de onderneming die wordt gecontroleerd.

Klik hier voor de brief aan de beursgenoteerde ondernemingen.

Klik hier voor de brief aan de accountantskantoren.