KPMG: “Bedrijven geven onvoldoende informatie over CO2-uitstoot”

Bron: KPMG, 25 november 2015
Ondernemingen geven wereldwijd onvoldoende inzicht in de hoeveelheid CO2 die zij als gevolg van hun activiteiten uitstoten. De informatie is bovendien onvoldoende consistent, waardoor het voor stakeholders bijna onmogelijk is om de ondernemingen eenvoudig en accuraat onderling te vergelijken. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de mate waarin de 250 grootste bedrijven in de wereld inzicht geven in de voortgang die zij boeken met het reduceren van de CO2-uitstoot. Hoewel 80% van de ondernemingen in het jaarverslag of duurzaamheidsverslag iets zegt over de CO2-uitstoot, zijn er grote verschillen in de kwaliteit van de informatie.

“De kwaliteit van de gegevens die de bedrijven verschaffen blijft ver achter bij de informatie die noodzakelijk is om de geformuleerde klimaatdoelstellingen te halen en te monitoren”, zegt Wim Bartels, partner bij KPMG Sustainability en wereldwijd verantwoordelijk voor de dienstverlening met betrekking tot duurzaamheidverslaggeving.

Niet meer dan de helft van de onderzochte bedrijven heeft in hun verslag doelstellingen geformuleerd om de uitstoot van CO2 te verminderen. En van deze ondernemingen geeft slechts 30% aan wat de uiteindelijke overweging is geweest om deze doelstellingen te kiezen.

Kwalitatief goede informatie essentieel

“Voor stakeholders is het essentieel dat zij toegang hebben tot kwalitatief goede informatie en dat zij snel en gemakkelijk in staat zijn om de prestaties van de bedrijven op basis van het jaarverslag of duurzaamheidsverslag te vergelijken. Dat is op dit moment nog lang niet het geval. Het verbeteren van de informatie over de uitstoot is dan ook noodzakelijk.

Het formuleren van wereldwijde verslaggevingsrichtlijnen met betrekking tot de CO2-uitstoot kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. We kunnen dit niet aan de bedrijven alleen overlaten. Industriële organisaties, regelgevers, beleggers en andere stakeholders zullen nauw moeten samenwerken om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te reduceren.”

Ook inzicht in voordelen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt ook dat de informatie over het soort emissie aanzienlijk verschilt. Zo’n 80% rapporteert over de uitstoot als gevolg van de eigen activiteiten en de emissie die het gevolg is van de energie die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

Niet meer dan de helft van de ondernemingen geeft echter inzicht in de uitstoot die veroorzaakt wordt in de toeleveringsketen. En slechts 7% geeft informatie over emissies die het gevolg zijn van het gebruik en het uiteindelijk weer opruimen van producten en diensten.

Van de bedrijven die rapporteren over de CO2-uitstoot, geeft de helft ook aan welke voordelen de aandacht voor het verminderen van de emissie oplevert. Eén op de vier bedrijven geeft aan dat de maatregelen leiden tot kostenreductie, 20% ziet een verbetering van de efficiency en zo’n 15% signaleert dat de maatregelen leiden tot een versnelling van het innovatieproces.

Europa loopt voorop

Het is volgens Bartels opvallend dat één op de vijf bedrijven in sectoren die de meeste CO2 uitstoten, in het jaarverslag of duurzaamheidsverslag geen informatie geeft over de emissie.

Bartels: “Dan hebben we het met name over de mijnbouw, de bouw- en constructiesector en de chemische industrie. Als we naar de andere sectoren kijken, zien we dat vooral ondernemingen in het voedsel- en drankensegment goed scoren. Alle bedrijven in deze branche rapporteren over de CO2 die zij uitstoten. En ook nutsbedrijven en ondernemingen in de olie- en gasindustrie scoren bovengemiddeld. Deze sectoren scoren echter het slechtst als het gaat om de kwaliteit van de verslaggeving.

Qua regio’s verschaffen met name ondernemingen in Europa informatie over de emissie, zowel in aantal als in kwaliteit. Ruim 90% van de bedrijven geeft inzicht in de CO2-uitstoot, waarbij de kwaliteit van de informatie het rapportcijfer 6 krijgt. Bedrijven in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en Azië Pacific blijven met scores van rond de 80% achter bij Europa. Dat geldt ook voor de kwaliteit die respectievelijk een 5 en een 4 scoort.”

Download het rapport (engels, pdf)