Kwaliteit duurzaamheidsverslag luchtvaartmaatschappijen loopt uiteen

Bron: , 4 oktober 2017

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen brengen een duurzaamheidsverslag uit. Maar de kwaliteit van die rapportages loopt sterkt uiteen. De focus ligt vooral op gedetailleerde verantwoording over energie en emissies. Op andere relevante thema’s is de informatievoorziening nog onvolwassen. Dat blijkt uit “Enhancing trust in the air”, een onderzoek van PwC naar jaarverslagen van 45 grote luchtvaartmaatschappijen.

Van de onderzochte luchtvaartmaatschappijen brengt 90 procent een duurzaamheidsverslag uit. In 2011 was dit nog maar 65 procent. Negen op de tien maatschappijen rapporteren in hun verslag uitgebreid over hun initiatieven om CO2-uitstoot te verlagen. Maar over andere essentiële onderwerpen, zoals de relatie met medewerkers en klantbeleving, zijn maatschappijen een stuk minder transparant.

Uit het onderzoek blijkt verder dat maatschappijen de verslaggeving over hun strategie, governance, en financiële prestaties nauwelijks integreren met informatie over maatschappelijke en duurzame prestaties. Slechts 19% heeft duurzaamheid in de bedrijfsstrategie geïntegreerd. ‘Het zijn nog altijd losstaande fenomenen’, zegt Dennis Mens, duurzaamheidspecialist bij PwC in de luchtvaart. ‘Hierdoor is de relevantie van duurzaamheidsverslagen nog steeds beperkt. Maatschappijen die deze verbinding wel maken, rapporteren een meer coherent duurzaamheidsverhaal.’

De luchtvaartsector ligt onder een vergrootglas. Exact een jaar geleden sloot de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO in het Canadese Montreal een akkoord om de groei van de CO2-uitstoot te beperken. Maatschappijen gaan meer investeren in milieuprojecten die duurzame energie bevorderen of CO2-uitstoot beperken. Vanaf 2020 gaat de sector de groei van CO2-uitstoot compenseren.

Dennis Mes: ‘Maatschappij, consumenten en investeerders willen kunnen beoordelen of maatschappijen vorderingen boeken op het terrein van klimaat, geluidsoverlast en fijnstof. Het is daarom opvallend dat lang niet alle maatschappijen hun duurzaamheidsverslag op orde hebben.’

De vijf duurzaamheidthema’s waar luchtvaartmaatschappijen het meest over rapporteren:

  1. Energie en emissies 90% (2011: 67%)
  2. Veiligheid 87% (2011: 30%)
  3. Relatie met medewerkers (68% (2011: niet gemeten)
  4. Werkgelegenheid 67% (2011: 55%)
  5. Klantbeleving 67% (2011: 26%)

Verder valt op dat het gebrek aan sectorspecifieke verslaggevingsstandaarden leidt tot beperkte vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen in de sector. De sector zou prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van sectorspecifieke rapportagestandaarden, aldus Dennis Mes.

Download het rapport (pdf, engels)