PwC analyseert duurzaamheidsrapportering door organisaties van openbaar belang

Bron: PwC, 13 januari 2021

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda in Europa en Nederland. Daarmee ontwikkelt de vrijwillige duurzaamheidsrapportering en wetgeving zich in een snel tempo. PwC heeft in een onderzoek het duurzaamheidsrapportage landschap van organisaties van openbaar belang (OOB’s) in Nederland in kaart gebracht.

In een artikel worden de resultaten beschreven. Hierbij gaan de onderzoekers in op de verschillende vormen van duurzaamheidsrapportage, de rapportagestandaarden die daarbij worden gebruikt en de mate van assurance die hierbij wordt verleend. Diverse inzichten, waaronder overeenkomsten en verschillen tussen industrieën komen hierbij aan bod.

Het artikel is bedoeld voor organisaties die zich (her)oriënteren op hun duurzaamheidsrapportage en geeft waardevolle inzichten aan bestuurders en reporting managers. Het artikel start na het identificeren van de onderzoekspopulatie met drie inleidende paragrafen. Daarna wordt het duurzaamheidsrapportagelandschap op basis van het onderzoek geschetst.

Conclusies

Concluderend zien de onderzoekers een groei in duurzaamheidsrapportage over de afgelopen jaren, maar tussen 2018 en 2019 lijkt dit landschap stil te staan in afwachting van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de maatschappij en op het vlak van CO2, zoals de CO2-heffing. 2020 is het jaar waarin we een decennium verwijderd zijn om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te behalen. Het wordt in toenemende mate duidelijk dat de langetermijnwaardecreatie van organisaties door zowel financiële als niet-financiële drijvers wordt bepaald. Ook hebben veel ondernemingen duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 gesteld. Vooral investeerders nemen duurzaamheidsoverwegingen steeds vaker mee in hun keuze voor beleggingen. We verwachten dus meer transparantie maar ook duidelijkheid over duurzaamheidsdoelstellingen door ondernemingen.

Ook wordt er gewerkt aan een meer eenduidig landschap van standaarden. Naast de EU-richtlijn voor niet-financiële informatie die we eerder bespraken zien we dat de IFRS Foundation een taskforce in het leven heeft geroepen om te onderzoeken welke rol de International Accounting Standards Board (IASB) kan spelen in de ontwikkeling van een standaard. Door een meer eenduidig landschap van standaarden neemt de uniformiteit en daarmee de vergelijkbaarheid tussen ondernemingen toe. Dit zorgt voor een sustainability landschap dat naar een hoger niveau kan worden getrokken. Die effecten zullen we pas na 2020 zien. De komende periode gaat tot versnelling leiden. De ontwikkelingen volgen zich snel op en dat zal impact hebben op de wijze waarop organisaties de komende jaren hun duurzaamheidsverslaggeving zullen inrichten.

Download de publicatie (pdf)