Positieve invloed duurzaamheidverslag op beeld onderneming

Bron: KPMG, 8 mei 2008

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG Sustainability en Sustainability Ltd. in opdracht van GRI onder ruim tweeduizend gebruikers van duurzaamheidverslagen.

Duurzaamheidverslagen zorgen bij de lezer voor een positief beeld van de onderneming die het verslag publiceert. Hoewel de gemiddelde lezer ook punten van kritiek heeft op het verslag, zoals de geringe rol van stakeholders in het verslag en de soms gebrekkige verslaglegging over de missers en problemen, heeft 85% van de lezers een positief beeld gekregen als gevolg van het door het bedrijf uitgebrachte duurzaamheidverslag.

Het verslag heeft in een aantal gevallen echter ook een negatieve invloed. Eén op de vijf lezers heeft zijn opinie over het bedrijf na het lezen van het verslag naar beneden bijgesteld. Vooral de lezers die optreden voor belangenorganisaties krijgen na het lezen overigens een negatiever beeld van de organisatie gekregen.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG Sustainability en Sustainability Ltd. in opdracht van GRI onder ruim tweeduizend gebruikers van duurzaamheidverslagen.

"Het publiceren van een duurzaamheidverslag is duidelijk van invloed op de reputatie van de verslaglegger en heeft de neiging deze te versterken", constateert Wim Bartels, partner bij KPMG Sustainability.

"Duurzaamheidverslagen blijken met name te worden gebruikt om een gedegen keuze te kunnen maken bij de aankoop van producten, om te bepalen met welke bedrijven men een mogelijk samenwerkingsverband zou willen aangaan en in welke ondernemingen mogelijk geïnvesteerd zou kunnen worden. Naast lezers hebben ook bijna 500 niet-lezers deelgenomen. Zij geven aan hun houding ten opzichte van verslagen te willen veranderen als duidelijk wordt wat de waarde van duurzaamheidverslagen is."

De lezers van duurzaamheidverslagen zijn in het algemeen tevreden over de informatie die bedrijven en overheidsinstellingen in hun verslagen opnemen. Ook het gemak waarmee de informatie gevonden kan worden stemt de gemiddelde lezer tevreden. Lezers uit het bedrijfsleven zijn hier overigens meer tevreden over dan vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De rol van stakeholders blijft volgens Bartels in het verslag echter vaak onderbelicht.

Bartels: "De verslagen moeten een beter beeld geven van de diverse stakeholders, de wijze waarop zij bij de onderneming en het verslag betrokken zijn en de invloed die stakeholders hebben op de strategie en de doelstellingen van het bedrijf. Ook ten aanzien van de inhoud van de verslagen hebben de lezers een aantal behoeften. Zo moet de balans tussen goed en slecht nieuws in het verslag verbeteren en zullen ook de zaken die niet goed gaan of zijn gegaan voldoende aandacht moeten krijgen.

Voorts moet er een duidelijk verband komen tussen de strategie op het gebied van duurzaamheid en de algehele bedrijfsstrategie. Ten aanzien van de gehanteerde standaarden vinden deze lezers dat de bedrijven een geloofwaardige en vertrouwde standaard moeten hanteren, zoals de G3 GRI standaard." De betrouwbaarheid van de informatie in het verslag en de prestaties van de onderneming worden door meer dan de helft van gebruikers als belangrijk gezien. Zij willen zekerheid over het verslag en de prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Volgens Bartels kunnen de bedrijven nog een aantal stappen maken om de verslaglegging te professionaliseren. Bartels: "De frequentie van duurzaamheidverslagen zou bijvoorbeeld meer in lijn moeten komen met die van het jaarverslag. Bovendien zouden de bedrijven het verslag op een aantal manieren beschikbaar moeten stellen. Op de middellange termijn zullen de ondernemingen bovendien moeten gaan voldoen aan de behoefte aan verslagen per afzonderlijk land. Op de lange termijn moet een situatie ontstaan waarin het duurzaamheidverslag volledig geïntegreerd is in het jaarverslag".