Primeur voor DHV Groep met duurzaamheidsverslag 2007

Bron: DHV, 12 juni 2008

DHV Groep is wereldwijd het eerste advies- en ingenieursbureau met een duurzaamheidsverslag conform de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). "Het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving is direct verbonden aan onze kernactiviteiten en staat centraal in de missie van de DHV Groep", aldus Marga Donehoo, sinds september 2007 als Director Corporate Initiatives verantwoordelijk voor het bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). "Daarom streven wij naar een bedrijfscultuur waarin MVO is ingebed in onze manier van denken en werken. Transparantie over ons duurzaamheidsbeleid, onze prestaties en doelstellingen hoort daarbij."
Duurzaamheid in projecten en innovaties
De zorg voor mens, milieu en samenleving komt het sterkst tot uiting in de keuze van projecten en in onze aanpak. Innovatie vormt daarbij de essentie. Voorbeelden zijn:

Nereda®: een innovatieve waterzuiveringstechnologie van DHV die veel ruimte, energie en kosten bespaart;
Park4All: een demontabele parkeergarage die zonder fundering kan worden neergezet, met een kleinere impact op de omgeving en geschikt voor hergebruik.
Duurzame bedrijfsvoering
Intern streeft DHV naar een duurzame manier van denken en werken en focust daarbij op o.a. energiezuinige kantoren, duurzame mobiliteit, duurzaam inkopen en diversity. Zo was in 2007 98% van het management lokaal. Recent ondertekende DHV de Charter ‘Talent naar Top’ voor een grotere doorstroming van vrouwen naar topposities.
De CO2-footprint per FTE bedroeg in 2007 3.780 kg. Deze footprint geeft een indicatie van onze impact op het milieu en specifiek klimaatverandering. Het is een optelsom van auto- en vliegkilometers, elektriciteitsverbruik en overige gebouwgebonden energiekosten.

Integriteit
Onze kernwaarden zijn integriteit, respect en vrijheid. Om deze te waarborgen beschikken we over een Business Integrity Management System. In 2007 sloot DHV zich aan bij het Partnering Against Corruption Initiative (PACI) van het World Economic Forum.

Maatschappelijke betrokkenheid
In projecten maar ook daarbuiten toont de DHV Groep zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zo ondersteunde de Groep in 2007 o.a.:

het BiD Network, een internationale marktplaats voor ondernemingsplannen gericht op het terugdringen van armoede;
de Stichting Aqua4All en het WNF door het inzetten van expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling;
studenten met studiebeurzen, stageplaatsen en studieprojecten en kansarme jongeren met zaterdagscholen.
Doelstellingen
Voor de komende 3-5 jaar zijn de doelstellingen onder meer:

Stimuleren duurzame innovaties;
Verbetering wereldwijde rapportage milieucijfers;
Verlaging CO2-footprint;
Duurzaam ondernemen verder in de organisatie verankeren.
Bekijk het duurzaamheidsverslag 2007 van de DHV Groep op www.dhv.com/cr-report. Het verslag is opgesteld met gebruikmaking van de G3-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het GRI-toepassingsniveau van het verslag is B+, wat inhoudt dat het voldoet aan de eisen van toelichting die het GRI stelt en dat het verslag extern is beoordeeld, te weten door PricewaterhouseCoopers Accountants te Utrecht.