Nederlandse bedrijven slaan weg in naar integratie van jaarverslagen

Bron: KPMG, 29 juli 2010

Steeds meer Nederlandse ondernemingen integreren het financiële jaarverslag en het duurzaamheidsverslag. Uit onderzoek van KPMG onder driehonderd Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna 60% van de onderzochte ondernemingen de komende jaren geïntegreerd over duurzaamheid gaat rapporteren.
Uit onderzoek van KPMG onder driehonderd Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna 60% van de onderzochte ondernemingen de komende jaren geïntegreerd over duurzaamheid gaat rapporteren.

Eén op de vijf ondernemingen rapporteert op dit moment al geïntegreerd over duurzaamheid. Ook de aandacht voor duurzaamheid binnen de bedrijven neemt geleidelijk toe. Ruim 20% ontwikkelt op dit moment beleid op het gebied van duurzaamheid en bijna 20% is bezig met de invoering van het ontwikkelde beleid. Drie op de tien bedrijven sturen op dit moment op een aantal indicatoren of thema’s. Bijna 30% is op geen enkele wijze met duurzaamheid bezig.

"De ontwikkeling om het financiële jaarverslag en het duurzaamheidsverslag te integreren is duidelijk ingezet", constateert Wim Bartels, partner bij KPMG Sustainability. Bartels: "Hoewel om dit moment een beperkt aantal bedrijven een geïntegreerd verslag publiceert, blijkt dit aantal de komende jaren snel toe te nemen. Er is bovendien bij veel ondernemingen gelukkig een beweging ingezet om duurzaamheid hoog op de strategische agenda te zetten.

De tijd dat duurzaamheid alleen gerelateerd werd aan mogelijke reputatieschade ligt inmiddels achter ons. Voor veel bedrijven is het een middel om meerwaarde te creëren voor aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders. Helaas hebben we recent ook gevallen gezien waar het omgekeerde het geval is, namelijk dat een duurzaamheidsincident de waarde van een onderneming kan halveren."

De integratie van de twee verslagen moet volgens Bartels wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bartels: "Het is uitgesloten om de integratie simpelweg te beschouwen als een ‘alles in één rapport’. Er zal zowel gekeken moeten worden naar integratie in managementprocessen, waaronder governance en controls, als naar het communicatieperspectief.

Bedrijven moeten in onze visie eerst kijken naar het niveau van daadwerkelijke integratie van duurzaamheid binnen de organisatie. Dat is van groot belang voor geloofwaardige, betrouwbare en solide verslaggeving."

Een meerderheid van de bedrijven geeft aan zowel via een hardcopy verslag als op de website over duurzaamheid te rapporteren of specifieke publicaties voor bepaalde doelgroepen uit te brengen. Bartels: "Dit sluit aan op het communicatieperspectief. Effectieve communicatie vraagt dat bedrijven in staat zijn invulling te geven aan de informatiebehoeften van stakeholders op de juiste manier. Dat betekent dat geïntegreerde verslaggeving moet worden beschouwd in al zijn facetten: formaat, omvang, medium en inhoud. Integratie van verslagen is zonder meer een nuttig element hierin."