Luchtvaart faalt met rapportage duurzaamheid

Bron: PWC, 22 november 2011

Luchtvaartmaatschappijen laten te weinig zien welke initiatieven ze ontplooien op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat blijkt uit ‘Building trust in the air’, een onderzoek van PwC naar de maatschappelijk jaarverslagen van 46 luchtvaartmaatschappijen.
Van de 46 maatschappijen uit de steekproef publiceerden 30 een maatschappelijk jaarverslag. In die verslagen wordt in meer dan zeventig procent van de gevallen wel uitgebreid geschreven over maatschappelijke initiatieven en CO2-uitstoot. Maar over andere essentiële onderwerpen als zoekgeraakte bagage (10%), klachtafhandeling (25%) en afvalbeleid (40%) wordt te weinig gerapporteerd.

Duurzaamheidsbeleid focust vooral op CO2-uitstoot

Maatschappijen rapporteren steeds vaker over hun duurzaamheidsbeleid. Dat is niet verwonderlijk in een bedrijfstak met zo’n grote maatschappelijke impact, alhoewel de sector niet bepaald voorop loopt. Het blijkt dat ze niet altijd vertellen waar klanten, investeerders en andere belanghebbenden behoefte aan hebben. Dat zegt Jeroen Kruijd, PwC-expert op het gebied van duurzaamheid in de luchtvaart. ‘Er wordt terecht veel aandacht besteed aan CO2-uitstoot en initiatieven om deze terug te dringen. Een belangrijk onderwerp in het licht van het Europese emissiehandelssysteem ETS dat volgend jaar wordt ingevoerd en de toekomstige brandstofschaarste. Het is daarom opvallend dat lang niet alle maatschappijen hun CO2-strategie uit de doeken doen.

Duurzaamheidsstrategie en communicatieplan ontbreken

Waar voor moet worden gewaakt is dat maatschappijen geen ‘one issue’ beleid op brandstof alleen voeren. Sociale en economische thema’s als diversiteit, prestaties op gebied van kwaliteit en klanttevredenheid worden vaak over het hoofd gezien, net als milieuvraagstukken zoals water en afval. Het lijkt erop dat veel maatschappijen nog niet scherp hebben hoe duurzaamheid strategisch te benutten en hoe belangrijk het is er naar de buitenwereld integraal over te communiceren, terwijl het voor hun voortbestaan van belang is.

Air France KLM presteert relatief goed

De zeven beste duurzaamheidsverslagen waren van (in alfabetische volgorde): Air France KLM, Delta Air Lines, Iberia, LAN Airlines, Lufthansa, Southwest Airlines en UPS. Maar ook in deze rapporten was ruimte voor verbetering. Het lukte namelijk geen van de onderzochte maatschappijen om ‘uitstekend’ te scoren. Dat zit vooral in de relevantie van de informatie die ze geven en het ontbreken van een integrale benadering. Ook de maatschappijen uit de top 7 rapporteren niet altijd over klachtenafhandeling, energieverbruik, water, diversiteit en afval. Het is ook niet duidelijk waarom ze hierover niet rapporteren.

Duurzaamheid creëert waarde

‘Een goede positie in dit onderzoek is natuurlijk geen doel op zich. Je wilt als luchtvaartmaatschappij aan je investeerders en klanten laten zien hoe de onderneming op langere termijn met deze strategische onderwerpen omgaat. Belangrijk in een bedrijfstak waarin de marges laag zijn. Vragen liggen steeds vaker op het vlak van duurzaamheid, omdat daarmee de toekomstige waarde van de onderneming wordt gecreëerd’, aldus Kruijd.

Global Reporting Initiative

Een belangrijke constatering die het onderzoek doet is het gebrek aan vergelijkbaarheid van de gepubliceerde data. Luchtvaartmaatschappijen rapporteren op verschillende manieren over bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot, brandstofverbruik en water. Hoewel soms veel details worden gegeven, is in veel gevallen geen zinnige vergelijking te maken tussen de maatschappijen. Een van de eerste prioriteiten van de sector zou daarom moeten zijn het ontwikkelen een specifieke standaard voor de luchtvaartindustrie, het liefst onder de vlag van het Global Reporting Initiative (GRI).

Download het rapport (pdf,engels)