Zorgpartners Friesland schreef beste duurzaamheidsrapport

Bron: Milieu Platform Zorgsector, 4 december 2013

Het duurzaamheidsverslag 2012 van Zorgpartners Friesland is door Milieu Platform Zorgsector op haar jaarcongres uitgeroepen tot het beste verslag van dit jaar. De jury onder voorzitterschap van Cathy van Beek, directielid van het Radboud UMC roemde het verslag om haar leesbaarheid, de bondige publieksversie die de organisatie identiteit geeft, de diepgang van het bijgevoegde milieuverslag en de koppeling tussen milieu en MVO.
Eind vorig jaar heeft de vereniging Milieu Platform Zorgsector alle zorginstellingen opgeroepen tot transparantie en het indienen van hun duurzaamheidsverslag of milieuverslag. Het is de eerste keer dat de vereniging deze oproep deed.

De verslagen geven een goed beeld van hoe zorginstellingen werken aan duurzame bedrijfsvoering. Geconstateerd is dat veel instellingen niet aan verslaglegging toekomen en dat in de meeste verslagen de ambities voor duurzaamheid summier zijn of ontbreken. Alle indieners zijn daarmee belangrijke winnaars in het werken aan duurzaamheid.

De verslagen zijn op basis van door MPZ opgestelde criteria beoordeeld en daaruit volgden vijf genomineerden. Naast Zorgpartners Friesland zijn dit Elkerliek Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, OLVG en MUMC+ AZM.