Geïntegreerde verslaggeving bij steeds meer beursgenoteerde bedrijven

Bron: Deloitte, 4 februari 2015

Deloitte heeft voor het 3e achtereenvolgende jaar onderzoek gedaan naar de staat van geïntegreerde verslaggeving (Integrated Reporting) in Nederland. Over het algemeen is op te merken dat steeds meer bedrijven zich richting geïntegreerde verslaggeving begeven, maar op dit moment nog niet volledig in overeenstemming met het International Integrated Reporting raamwerk rapporteren.
De belangrijkste redenen om nog niet volledig in overeenstemming met het International Integrated Reporting raamwerk te rapporteren:

Het raamwerk is eind 2013 gepubliceerd, waardoor bedrijven onvoldoende tijd hadden om het te implementeren in rapportagecyclus 2013
30% van de bedrijven in het onderzoek verwijzen reeds naar het raamwerk, maar passen het nog niet volledig toe in de verslaggeving. Dit wordt verklaard doordat het raamwerk pas in december 2013 is gepubliceerd, waardoor het niet meer te implementeren was in de rapportagecyclus 2013. Een aantal van de ondernemingen die wij in het kader van dit onderzoek gesproken hebben (KPN en NS), gaven aan dat ze in rapportagecyclus 2014 het raamwerk nadrukkelijker gaan toepassen.
Een aantal ondernemingen beginnen met geïntegreerde verslaggeving, zonder geïntegreerd denken toe te passen in de organisatie
Geïntegreerde verslaggeving is een proces gebaseerd op geïntegreerd denken. Veel bedrijven beginnen echter met rapporteren, zonder de gevolgen van geïntegreerd denken op de organisatie te beschouwen. Het onderzoek onderschrijft dit, door zichtbaar te maken dat een aantal ondernemingen elementen van het raamwerk toepassen, zonder dat één van de belangrijkste rapportageprincipes; samenhang/connectiviteit na te leven.
Op 20 januari 2015 is deze publicatie gepresenteerd tijdens het Nieuwjaarsevenement van MVO Nederland. Anneke Sipkens en Mark Brand van Deloitte hebben daar het concept van geïntegreerde verslaggeving uitgelegd, alsmede de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Bij deze interactieve sessie werden zij bijgestaan door Carola Wijdoogen (MVO manager 2014) van NS (hoogste score in het onderzoek en winnaar van De Kristal 2014). In deze levendige sessie werden voorbeelden en uitdagingen vanuit de praktijk gedeeld met de aanwezigen.

De detailresultaten van de ondernemingen in het onderzoek zijn op verzoek beschikbaar, maar ook andere bedrijven zijn zeer gemakkelijk te beoordelen op basis van de ontwikkelde methodiek.

Download het rapport (pdf)