ING winnaar ACC Award 1999 voor beste Nederlandstalige Milieujaarverslag

Bron: , 15 november 1999

De ACC Award, de onafhankelijke niet-commerciële prijs voor het beste Nederlandstalige milieujaarverslag, is toegekend aan de ING Groep voor haar milieujaarverslag 1998. Deze onderscheiding is op 16 november jl. tijdens de Zesde Nationale Milieuzorgdag in de Jaarbeurs te Utrecht door de heer drs. L.T. Bakker (voorzitter VMA en tevens voorzitter van de jury van de ACC Award) uitgereikt aan drs. J.H.J. Zegering Hadders (Directeur Corporate Communication and Strategy ING Groep) en drs. P.M. Kroon (Hoofd Public Affairs ING Groep en tevens centrale milieucoördinator).

De ACC Award, een door de Vereniging voor Milieu-Accountancy (VMA) in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) ingestelde prijs, werd voor de vijfde maal uitgereikt. De prijs werd eerder gewonnen door DSM (1995), Dow Benelux (1996), Hoogovens (1997) en de NAM (1998). Doelstelling van de ACC Award is de communicatie over milieuzorg door bedrijven en instellingen te stimuleren en de kwaliteit van de milieuverslaggeving te verhogen.

Jury-oordeel met betrekking tot de winnaar van de ACC Award

De jury heeft voor het milieujaarverslag 1998 van de ING Groep gekozen omdat dit verslag zich kenmerkt door een heldere structuur en prettig leesbare stijl: alle relevante milieu-aspecten zijn goed en duidelijk beschreven. De jury beschouwt het milieujaarverslag van de ING Groep als vooruitstrevend, zeker omdat de bankensector in het algemeen bestempeld wordt als traditioneel. De ING Groep heeft ten opzichte van haar voorgaande milieujaarverslag een grote verbeterslag doorgevoerd. Het verslag is vrij volledig en behandelt het gehele arsenaal aan interne milieumaatregelen. Bovendien wordt de externe dienstverlening van de ING Groep en de invloed van het milieu hierop, duidelijk uiteengezet door het opnemen van uitgebreide productinformatie. Het milieujaarverslag van de ING Groep heeft een duidelijke voorbeeldfunctie voor andere banken en dienstverlenende organisaties.

De winnaar besteedt op diverse plaatsen in haar verslag aandacht aan de communicatie met stakeholders maar gaat helaas niet in op de resultaten van dit overleg en de gevolgen voor het milieubeleid. Dit is overigens bij alle inzendingen voor de ACC Award een onderbelicht punt. Tot slot vindt de jury het positief dat het milieujaarverslag van de ING Groep extern is geverifieerd.

Zaken die in volgende milieujaarverslagen van de ING Groep meer aandacht verdienen zijn:

  • de link tussen milieu-aspecten van de processen, de gekwantificeerde doelstellingen, de milieuprestaties (niet alleen absolute cijfers maar ook gerelateerd aan bijvoorbeeld personeelsomvang, vierkante meters kantoorruimte) en de toekomstverwachtingen
  • de mate waarin het milieu een rol speelt bij het beleggings- en kredietbeleid;
  • het milieuzorgsysteem.

Als uitdaging voor de verdere toekomst zou de jury de ING Groep willen meegeven in volgende milieujaarverslagen meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank en de sociaal-ethische aspecten van de aangeboden diensten. In het huidige verslag wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven.

Algemene opmerkingen jury met betrekking tot de inzendingen ACC Award

Bij de jury bestaat de indruk dat de kwaliteit van de milieuverslagen niet sterk is verbeterd. Er vallen weinig nieuwe ontwikkelingen te bespeuren en er wordt mondjesmaat aandacht besteed aan nieuwe zaken zoals productgerichte milieuzorg en ketenbeheer.

Bovendien heeft de jury geconstateerd dat er grote verschillen zijn in de opzet van de gepubliceerde verslagen. Hoewel dit een teken is dat er ruimte bestaat voor creativiteit, heeft dit een negatief effect op de toegankelijkheid van milieujaarverslagen en de onderlinge vergelijkbaarheid.

Dat er in de milieuverslagen nauwelijks een kwantificering van de milieu-effecten plaatsvindt, is een ander punt dat is opgevallen. Niet altijd duidelijk blijkt in hoeverre het bedrijf zich financiële offers heeft getroost ten faveure van het milieu.

Europese prijs

Het winnende verslag van de ING Groep wordt automatisch genomineerd voor de European Environmental Reporting Award (EURO-ERA). Deze Europese prijs voor het beste milieujaarverslag is in 1996 ingesteld op initiatief van Engeland, Denemarken en Nederland. De milieuverslagen voor deze Europese prijs worden genomineerd door de jurys van de verschillende nationale milieuverslaggevings-awards.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het VMA-secretariaat.

VMA-secretariaat: Dhr L.J. Prikken
Milieujaarverslagen Nederlandse bedrijven