KLM winnaar ACC Award

Bron: NIVRA, 27 november 2001

Vandaag zijn de ACC Awards 2001 uitgereikt aan de KLM in de categorie beste milieujaarverslag en tevens aan de Rabobank als aanmoedigingsprijs voor het beste maatschappelijk verslag. Het Sociaal en Milieuverslag 2000 van Nutreco werd verkozen als “best first time reporter”. De prijzen werden overhandigd tijdens de Achtste Nationale Milieuzorgdag te Ede door de heer H. Mik RA, algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA).

Gezien de kwaliteit van de maatschappelijke verslagen die dit jaar zijn ingediend heeft de jury besloten de ACC Award uit te breiden met een prijs voor het beste maatschappelijk verslag. Dit jaar betreft het nog een aanmoedigingsprijs.

De ACC Award (Accountancy Award) is een door de Vereniging voor Milieu-Accountancy (VMA) in samenwerking met het NIVRA ingestelde, onafhankelijke prijs. De prijs is dit jaar voor de zevende maal uitgereikt. Eerdere winnaars waren: DSM (1995), Dow Benelux (1996), Hoogovens (1997), NAM (1998), ING Groep (1999) en KLM (2000).

Jury-oordeel met betrekking tot de winnaars van de ACC Award

De jury heeft opnieuw voor het KLM milieujaarverslag gekozen omdat KLM er wederom in geslaagd is een duidelijke verbetering ten opzichte van het voorgaande verslag door te voeren, waarbij de reikwijdte van het verslag duidelijk wordt uiteengezet. Het KLM milieujaarverslag is een volledig verslag met een goede beschrijving van het bedrijf en het verslag bevat een pragmatische visie op duurzaamheid. Het milieuprogramma is evenals het voorgaand jaar duidelijk omschreven. Voorts schuwt KLM de vergelijking tussen het luchtvervoer ten opzichte van andere vervoersmiddelen niet. In het verslag is een vergelijking van het energieverbruik per passagierskilometer opgenomen.

De aanmoedigingsprijs voor het beste maatschappelijk verslag is toegekend aan de Rabobank Groep omdat het verslag van de Rabobank Groep een zichtbare verbeterslag heeft doorgemaakt. Er is een duidelijke visie op duurzame ontwikkeling opgenomen en de wijze waarop de Rabobank Groep daar invulling aan geeft. De grotere aandacht voor de maatschappelijke en milieuaspecten van de core-business geeft dit aan. Het milieubeleid wordt geconcretiseerd voor zowel de producten en diensten van de bank als voor het operationeel niveau van kantoren, zoals huisvesting, vervoer en energie. In het verslag wordt bovendien op een informatieve wijze informatie gegeven over de maatschappelijke positionering van de Rabobank Groep.

Het milieuverslag van Lyondell heeft een eervolle vermelding gekregen voor het feit dat dit verslag inhoudelijk veelomvattend is en als een no-nonsense verslag kan worden gekenmerkt. Daarnaast heeft de jury besloten het sociaal- en milieuverslag van Nutreco voor te dragen voor de European Environmental Reporting Award (EERA), in de categorie Best first time reporter. De overige genomineerde verslagen waren NV Nederlandse Gasunie en Nedcar.

Algemene opmerkingen jury met betrekking tot de inzendingen ACC Award

De indruk bestaat dat het overgrote deel van de milieuverslagen op hetzelfde niveau is gebleven. Slechts een beperkt aantal heeft een duidelijke visie op milieu en duurzame ontwikkeling. Wel is opvallend dat een aantal bedrijven er specifiek voor heeft gekozen hun milieujaarverslagen uit te breiden tot maatschappelijke verslagen. De aandacht voor milieukosten, milieu-investeringen en de koppeling met het financieel verslag is opnieuw minimaal. Ook de toelichtingen op veranderingen van milieuprestaties in de tijd en ten opzichte van de doelstelling of vergunningnorm kunnen worden verbeterd.

Europese prijs

De winnende verslagen van KLM en Rabobank Groep en het verslag van Nutreco worden genomineerd voor de EERA. Deze Europese prijs voor het beste milieujaarverslag is in 1996 ingesteld op initiatief van Engeland, Denemarken en Nederland. De verslagen in de verschillende categorieën worden genomineerd door de jurys van de verschillende nationale awards.

Bekijk de winnende verslagen