‘Beloning van bestuurders ondoorzichtig in jaarverslagen’

Bron: Het Financieele Dagblad, 22 november 2002

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 22 november 2002).

Jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven geven beperkt inzicht in het beloningsbeleid van bestuurders en commissarissen. Inzicht in de werkelijke hoogte van hun salarissen en de relatie tussen prestatie en uitbetaalde bonussen ontbreekt veelal.

Dit concludeert adviesbureau Hay uit een onderzoek naar de transparantie van de bezoldiging van topbestuurders. Het adviesbureau heeft daarvoor 55 jaarverslagen van bedrijven uit de AEX, Midkap en overige fondsen onder de loep genomen. Overigens stellen de onderzoekers dat 61% van de verslagen wel aan nieuwe wetgeving voldoet.
De verschillen zijn groot. Zo geven de grootste bedrijven van Nederland, Shell, Unilever en Philips het goede voorbeeld. Deze concerns splitsen de beloning uit in basissalaris, bonus en optie- of aandelenbeloning. Tevens wordt deze informatie per bestuurder en commissaris gegeven. Opvallend is dat bedrijven uit de Midkap relatief slecht scoren.

Volgens de onderzoekers moet een behoorlijk aantal bedrijven nog een forse slag maken naar meer transparantie. Veel jaarverslagen voldoen slechts aan de minimumeisen van de oude wetgeving. Per 1 september is een nieuwe wet van kracht die bedrijven verplicht meer inzicht te geven in de bezoldiging van bestuurders. Volgens Hay is het voor de makers van de komende jaarverslagen ‘de grote uitdaging’ om het beloningsbeleid openbaar te maken inclusief de vertaling daarvan naar individuele salariëring. ‘Met behulp daarvan kunnen aandeelhouders de redelijkheid van de beloning toetsen en bepalen of maatschappelijke oordelen over bijvoorbeeld zelfverrijking reëel zijn.’

Optieregelingen worden relatief goed uitgelegd. Wat echter vaak ontbreekt is informatie over de afdekking van optieverplichtingen. Van de Midkapfondsen komt CSM als beste uit de bus en Vedior als slechtste. Van de kleinere bedrijven wint Sligro en is Samas de verliezer. Van de AEX-fondsen bungelen KPN en ASML in de staart van het klassement.