Oproep voor deelname GRI Structured Feedback Processes

Bron: Global Reporting Initiative, 29 augustus 2003

Het Global Reporting Initiative (GRI) roept bedrijven en NGO’s op om deel te nemen aan het GRI Structured Feedback Processes van de 2002 richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving. De oorspronkelijke deadline voor aanmelden hiervoor (15 augustus jl). is inmiddels verstreken. Er heeft zich nog maar 1 Nederlands bedrijf (ING) aangemeld. Gezien het feit dat het internationale secretariaat van het GRI in Nederland gevestigd is, ziet het GRI graag een grotere betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven en NGO’s. Om deze reden is deze uitdrukkelijke oproep en is aanmelding nog tot 30 september a.s. mogelijk.
Op de website van het GRI is meer informatie te vinden en tevens het invulformulier voor aanmelden. Het feeback process staat uitdrukkelijk ook open voor bedrijven die momenteel nog niet rapporteren.

Meer informatie over het Structured Feedback Process