ING publiceert verslag ‘ING in de Samenleving 2003’

Bron: ING, 21 april 2004

Gisteren is het verslag ‘ING in de Samenleving’ verschenen. Hierin rapporteert ING voor het negende achtereenvolgende jaar aan haar stakeholders over de geboekte vooruitgang op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid.
‘Maatschappelijk ondernemen is belangrijk voor ING, omdat we daardoor onze taken als financiële dienstverlener goed kunnen uitvoeren en onze zakelijke doelstellingen kunnen behalen. Het draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie, die nodig is voor het behouden van het vertrouwen van onze klanten, voor het aantrekken van medewerkers en het verwerven van kapitaal’, aldus Ewald Kist, voorzitter Raad van Bestuur ING Groep. ‘Als onderneming met een groot aantal internationale activiteiten willen we onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze stakeholders nakomen en hen tegelijkertijd betrekken in een constante dialoog. Bij beslissingen wegen wij de belangen van onze stakeholders telkens zorgvuldig af.’

In 2003 werd MVO verder geïntegreerd in de bedrijfsvoering van ING. Zo heeft ING de Equator Principles ondertekend voor het financieren van grote projecten in opkomende markten. Door het toetsen van voorgenomen projectfinancieringen aan de hand van strikte criteria op sociaal en milieuvlak, laat ING zien dat ze serieus werk maakt van het bevorderen van duurzame ontwikkeling in opkomende markten.

Om beter aan te sluiten bij de belangen van stakeholders en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de Business Principles (gedragregels) aangepast. In reactie op de invoering van de Sarbanes-Oxley-wet (VS) is daaraan toegevoegd dat ING van haar medewerkers verwacht dat zij onregelmatigheden rapporteren, conform de nieuwe ING Klokkenluidersregeling. Begin 2004 heeft de Raad van Bestuur besloten dat er een Business Principle over mensenrechten komt, die verwijst naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van klanten, aandeelhouders, medewerkers en de overige stakeholders worden uitgebreid in het verslag belicht. Daarnaast geeft het verslag vele voorbeelden over de wijze waarop de verschillende bedrijfsonderdelen van ING de samenleving ondersteunen door middel van sponsoring, donaties en vrijwilligerswerk in hun lokale gemeenschap.

Dit jaar verschijnt `ING in de Samenleving’ twee maanden eerder dan in voorgaande jaren. Deze vervroegde publicatiedatum biedt de aandeelhouders van ING de mogelijkheid om het verslag te bespreken tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 april aanstaande.

Download/bestel het nieuwe ING verslag