Wetsvoorstel afschaffing verplichting milieuverslag aangenomen

Bron: Eerste Kamer, 8 juni 2005

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel "Afschaffing verplichting milieuverslag (29.972)" zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen
Hiermee is de wettelijke plicht tot het maken van een publieks-milieuverslag van de baan.