Multidisciplinair verificatieteam milieujaarverslagen opgezet

Bron: DHV, 22 februari 2001

Advies- en ingenieursbureau DHV is voor het verifiëren van milieu- en duurzaamheidsjaarverslagen van bedrijven een samenwerking aangegaan met drie milieu-accountants: drs. W.J.O. Castricum RA MA van Niehe en Lancée Registeraccountants, E.J.D. Leenderts AA MA van De Zeeuw & De Keizer, accounts en belastingadviseurs en mw. N.M. van Amesfoort RA MA van Agreen Lot B.V. Interimmanagement en milieu-adviezen. Het samenwerkingsverband tussen DHV en de milieu-accountants geeft de bedrijven de mogelijkheid de verificatie van hun milieu- of duurzaamheidsjaarverslag uit te laten voeren door een multidisciplinair team. In dit team is kennis verenigd op het gebied van milieu, arbo en veiligheid en (milieu-)accountancy. De partners hebben een richtlijn ontwikkeld op basis van hun gezamenlijke expertise op het gebied van milieuverslaggeving en controle, internationale en nationale standaarden aan de hand waarvan de verificaties worden uitgevoerd.
Een toenemend aantal bedrijven brengt een milieujaarverslag uit. Sommige vrijwillig en ruim 250 bedrijven zijn krachtens de Wet milieubeheer verplicht jaarlijks een milieujaarverslag uit te brengen op lokatieniveau. Het verslag extern laten verifiëren gebeurt steeds vaker, niet alleen bij de grote multinationals. Het geeft de lezers vertrouwen dat wat ze lezen ook betrouwbaar is. Daarnaast heeft het laten uitvoeren van een verificatie het voordeel dat er vaak veel leerpunten voor de organisatie zelf naar voren komen, bijvoorbeeld op het gebied van interne informatievoorziening, meten en registreren en de administratieve organisatie. Verificatie is in de wetgeving voor milieuverslaggeving al wel verplicht, de invoeringsdatum is echter nog niet geregeld.

Voor meer informatie:
ing. F.T. van der Molentel. 033-4682744e-mail: folkert.vandermolen@dhv.nl

Profiel van de 3 milieu-accountants en hun organisaties

* Niehe en Lancée is een middelgroot accountantskantoor met vestigingen in Haarlem, Alkmaar en Amsterdam. De klantenkring bestaan vooral uit middelgrote familiebedrijven en non-profitorganisaties. Kenmerken van de dienstverlening zijn een persoonlijke, op maat van de klant gesneden, integrale aanpak. Bovendien levert het bureau een kwalitatief hoogwaardige vorm van dienstverlening. Door de omvang van de organisatie zijn de communicatielijnen kort, waardoor een optimale betrokkenheid bij onze klanten gecreëerd wordt.

* De Zeeuw & De Keizer accountants en belastingadviseurs is een landelijk werkende organisatie met 5 vestigingen (Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Alkmaar en Oosterhout) en 150 personeelsleden. De werkterreinen zijn: reguliere & milieu-accountancy, belasting- en juridische advisering, corporate finance, mediation en interim management. Het bureau is aangesloten bij Horwath International, een van de 8 grootste internationale netwerken van zelfstandige accountantskantoren in 80 landen. Met een persoonlijke en actieve aanpak met kantoren van beperkte omvang wordt het persoonlijke aspect ook intern gewaarborgd.De bij het verificatieteam betrokken milieu-accountant Leenderts van De Zeeuw & De Keizer is vice-voorzitter van de Vereniging voor Milieu-Accountancy en tevens voorzitter van de Acc-Award, de prijs voor het beste milieujaarverslag van Nederland." Tevens is hij lid van het Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) in Londen.

* Agreen Lot B.V. (interim-management en milieu-accountancy)Agreen Lot verzorgt interim-management en milieu-adviezen. Het interim-management omvat activiteiten, die een financieel manager normaliter verricht. Vooral gericht op sturing van de financiële functie in de brede zin: controllership, strategie, fiscaal, treasury, administratief. Initiëren van (verbetering)projecten op ad hoc basis op de terreinen: kostenbeheersing, procesmodellering, management rapportage, afstemming logistiek en financieel beleid, etc. De milieu-accountant moet met name een brug slaan tussen de " gewone" accountant en/ of interim-manager en milieudeskundigen op technisch en juridisch vlak. Gebieden waarop een milieu-accountant een grote toegevoegde waarde kan hebben. De toegevoegde waarde van Agreen Lot komt tot uitdrukking in de mogelijkheden voor een snelle inzet van ervaren interim-managers met langdurige ervaring in diverse bedrijven en organisaties.

Profiel DHV Groep

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten:
· Transport en Infrastructuur;
· Bouw en Industrie;
· Water;
· Telecommunicatie;
· Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De ruim 3600 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten. Erkende expertise wordt via een hecht kennisnetwerk met sterke lokale aanwezigheid beschikbaar voor klanten in de publieke en private sector.De diensten omvatten: management consultancy, advisering, ontwerp en engineering, project-, contract- en exploitatiemanagement.

DHV en milieuverslaggeving

DHV….
· heeft diverse bedrijven rond milieu- en duurzaamheidsjaarverslagen geadviseerd in onder meer de chemie, metaal-, afval- en papiersector.
· is namens de ONRI jurylid van de ACC Award voor het beste Nederlandse milieujaarverslag en lid de landelijke klankbordgroep milieuverslaggeving van VROM.
· heeft diverse publicaties op het gebied van milieuverslaggeving op haar naam staan, onder meer handleidingen opstellen milieujaarverslag in Handboek Integrale Milieuzorg en in de Milieuwegwijzer voor het MKB
· heeft als enige Nederlandse milieu-adviesbureau verificaties van milieujaarverslagen uitgevoerd.
· heeft het internationale en nationale online kenniscentrum voor milieuverslaggeving opgezet: www.enviroreporting.com
· neemt actief deel in de ontwikkeling en verspreiding van het Global Reporting Initiative (GRI), de internationale standaard voor duurzaamheidsverslaggeving (People-Planet-Profit) en de GRI-werkgroep Verificatie.
· diverse studies voor het ministerie van VROM rond de voorbereiding en uitvoering van de wet milieuverslaggeving.