Onderzoek DHV: Bedrijven willen betrouwbaarheid duurzaamheidsinformatie op gelijk niveau als financiële informatie

Bron: DHV, 24 oktober 2005

* Bedrijven willen de betrouwbaarheid van hun informatievoorziening op het gebied van duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen vijf jaar brengen op het niveau van de financiële informatievoorziening
* Onduidelijkheid over te rapporteren indicatoren, consolidatiemethodieken en beschikbaarheid van deugdelijke ICT-hulpmiddelen zijn hierin nog belemmerende factoren

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Informatievoorziening voor duurzaamheidsverslaggeving: heden en toekomst’. De Adviesgroep Duurzaam ondernemen van advies- en ingenieursbureau DHV schreef het rapport naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek onder de Nederlandse bedrijven met een duurzaamheids- of maatschappelijk jaarverslag.
Het onderzoek (uitgevoerd in de zomer 2005) bestond uit diepte-interviews. Tevens werd aan alle bedrijven met een duurzaamheidsverslag een aantal stellingen voorgelegd. Dit kreeg een respons van boven de 90%. Een samenvatting van het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op: www.dhv.nl.

Organisaties zullen de komende jaren aanzienlijk moeten investeren in het verbeteren van de interne control en audit procedures om de informatievoorziening rond duurzaamheid op een hoger niveau te brengen. Voor wat betreft het genereren van managementinformatie zal ook fors geïnvesteerd moeten worden in ICT-hulpmiddelen.

De huidige praktijk is bij veel bedrijven dat de benodigde gegevens voor een duurzaamheidsverslag jaarlijks éénmalig worden vergaard binnen de organisatie, gevolgd door consolidatie en rapportage. Van periodieke sturingsinformatie is geen sprake. De stakeholders, sturen aan op transparantie, maar schenken nog geen aandacht aan de betrouwbaarheid van de gepresenteerde gegevens in de duurzaamheidsverslagen, zo blijkt uit het onderzoek en de praktijk.

Folkert van der Molen (accountmanager duurzaam ondernemen van DHV): “Wij merken in onze adviespraktijk dat de koplopers onder de bedrijven volop bezig zijn om hun duurzaamheidsprestaties daadwerkelijk te gaan managen. Voor een grote groep is het verslag echter nog een doel op zich en deze bedrijven laten zich dus vaak verrassen door de ad-hoc gerapporteerde resultaten voor het duurzaamheidsverslag”.

Rob van Tilburg (manager Adviesgroep duurzaam ondernemen van DHV): “Bedrijven die duurzaamheid echt serieus zien duurzaamheidrapportage steeds meer als een volwassen management tool, waarmee prestaties worden beoordeeld aangestuurd. Dit zijn de bedrijven die de echte strategische betekenis van duurzaam ondernemen begrijpen en als zodanig laten doorwerken in hun bedrijfsvoering ”.

Op 27 oktober is de 7de editie van het jaarlijkse seminar over duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven en hun stakeholders. De organisatoren zijn DHV, SNS Reaal Groep en VBDO. Folkert van der Molen, accountmanager duurzaam ondernemen bij DHV presenteert daar de onderzoeksresultaten.

(N.B. Download het onderzoeksrapport in pdf-formaat via de link).