Milieubeleid Europees bedrijfsleven onvoldoende transparant

Bron: NIVRA, 13 april 2001

Het NIVRA heeft de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat is verricht onder 187 van de grootste Europese bedrijven naar maatregelen op het gebied van de milieuzorg en de milieuverslaggeving op corporate niveau. Het rapport is op 9 april 2001 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Europese prijzen voor milieuverslaggeving georganiseerd door het Management Committee of the European Environmental Reporting Awards (EERA) in Brussel.
De samenleving vraagt in toenemende mate om een grotere transparantie van bedrijven met betrekking tot milieubeleid en de implementatie daarvan. Om in deze behoefte te kunnen voorzien rapporteren bedrijven over de maatregelen die zij nemen op dit gebied. Gespecialiseerde milieu-accountants ondersteunen het bedrijfsleven steeds vaker bij de opzet van milieuzorgsystemen en bij de milieuverslaggeving.

Voor het NIVRA was dit aanleiding om de wijze waarop Europese bedrijven invulling geven aan milieumanagement in kaart te brengen. Voor het onderzoek werden de 652 grootste Europese bedrijven (alle bedrijven uit de Financial Times top 1.000 exclusief de financiële sector) aangeschreven. 187 Bedrijven namen aan het onderzoek deel.

Uit het onderzoek blijkt dat het Europese bedrijfsleven vrij ver is met de ontwikkeling van milieubeleid, maar dat de implementatie hiervan sterk achterblijft. Zo heeft 91% van de onderzochte bedrijven milieubeleid ontwikkeld, maar hanteert slechts 62% van de onderzochte bedrijven een interne richtlijn om milieuzorgsystemen in te voeren. Het laagst scoort de informatievoorziening: slechts 30% van de bedrijven heeft een consistent milieu-informatiesysteem doorgevoerd. Een consistent milieu-informatiesysteem is noodzakelijk om te komen tot een betrouwbare rapportage, zowel voor het management als voor de stakeholders.

Verder blijkt uit het onderzoek dat er nog te weinig aandacht is voor de dialoog met de stakeholders en dat het huidige milieumanagement vooral is gericht op de milieu-effecten veroorzaakt door de eigen processen en nog onvoldoende op de gehele keten van producent tot consument. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar sectoren. Het best scoren de papierindustrie, de chemische industrie en de energiebedrijven; het slechtst de bouw, de handel en de elektronische industrie.

Tussen de Europese landen zijn er significante verschillen: het best presteren Zweden, Oostenrijk en Duitsland, het slechtst Noorwegen, België en Spanje. Nederland presteert in het onderzoek gemiddeld.

In Nederland heeft het kabinet de Raad voor de Jaarverslaggeving gevraagd om aanbevelingen op te stellen voor maatschappelijke verslaggeving. Daarmee wil het kabinet het bedrijfsleven stimuleren om te rapporteren over de maatschappelijke aspecten van hun activiteiten.

Download het volledige rapport (pdf)