TNT heeft beste maatschappelijk verslag

Bron: NIVRA, 10 januari 2008

Het Social Responsibility Report 2006 van TNT is uitgeroepen tot winnaar van de Accountancy Award 2007. Staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk heeft de ACC Award op donderdag 10 januari 2008 uitgereikt aan Peter Bakker, ceo van TNT. De ACC Award wordt jaarlijks toegekend door de Vereniging voor Milieu-Accountancy (VMA) en het NIVRA, de beroepsorganisatie van registeraccountants.

Het Social Responsibility Report van TNT scoort naar het oordeel van de jury hoog op het punt van volledigheid van informatie. Desondanks is het een compact verslag gebleven en is de schrijfstijl zakelijk en ‘to the point’, met details in aparte samenvattingen. Als geheel weet TNT een goed geïllustreerd verslag neer te zetten dat communicatief goed scoort. Ook positief is dat het juryadvies van vorig jaar, om de dialoog met stakeholders aan te gaan, door TNT goed is opgepakt. Zo worden voorbeelden van stakeholderkritiek genoemd en wordt aangegeven wat er mee is gedaan.

TNT is ook duidelijk over de reikwijdte van het verslag. In het assurance-rapport kiest TNT voor een combinatie van beperkte en redelijke mate van zekerheid. Met symbolen wordt aangegeven welke informatie extern is gecontroleerd.

Aandachtspunten

De jury heeft geconstateerd dat de kwaliteit van de maatschappelijke verslagen wederom is toegenomen. Wel valt op dat niet of nauwelijks wordt gerefereerd aan de jongste richtlijnen (G3 Guidelines) van het Global Reporting Initiative (GRI). De inperking tot de echte KPI’s gebeurt nog onvoldoende en de informatie over de reikwijdte van het verslag kan beter.

Verder kunnen bedrijven beter aangeven hoe hun organisatie zich tot sectorgenoten verhoudt. Ook zouden de prestaties van veel organisaties in een breder maatschappelijk kader moeten worden geplaatst, omdat de effecten van hun activiteiten veelal verder strekken dan de organisatie zelf.

Tenslotte valt op dat er qua opzet en vormgeving weinig vernieuwing is. De verslagen zijn vaak erg omvangrijk en nodigen niet direct uit tot integraal lezen.

Ook merkt de jury op dat veel clichés worden gebruikt.

Download het winnende verslag van TNT