KNV Goederenvervoer deelnemer stakeholder programma van GRI

Bron: KNV, 22 februari 2008

Vandaag is Koninklijk Nederlands Vervoer – Goederenvervoer, als eerste belangenvereniging van logistieke dienstverleners wereldwijd, toegetreden als deelnemer van het stakeholder programma van Global Reporting Initiative (GRI). Hierdoor verbindt KNV zich aan een transparante en vergelijkbare duurzaamheidrapportage van de bij KNV Goederenvervoer aangesloten bedrijven.
KNV Goederenvervoer heeft zich tot doel gesteld om maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten. Niet alleen door met de mond het belang van duurzaamheid te belijden, maar door concrete stappen te nemen. De aansluiting bij GRI is een eerste belangrijke stap die helpt om duurzaamheidrapportages van transportbedrijven op een eenduidige, transparante, vergelijkbare en eerlijke manier op te stellen en te presenteren. Hierdoor kunnen economische, milieutechnische en maatschappelijke prestaties eenduidig getoetst en onderling vergeleken worden. Een belangrijk doel voor KNV is de reductie van CO2 en NOX emissies per vervoerseenheid.

Koninklijk Nederlands Vervoer volgt hiermee de stap die haar prominente lid TNT al eerder nam. Bij KNV heeft zich inmiddels een tiental grote logistieke dienstverleners gemeld om zo snel en zo concreet mogelijk met de GRI-rapportage systematiek aan de slag te gaan. KNV moedigt haar leden aan om zich bij GRI aan te sluiten.

Global Reporting Initiative werkt onder de auspiciën van het United Nations Environmental Programme (UNEP).

KNV-Goederenvervoer is de werkgeversorganisatie van de toonaangevende logistieke dienstverleners en goederenvervoerbedrijven in Nederland.