Accountant van Shell karakteriseert impact van klimaatrisico en energietransitie als ‘key audit matter’

Bron: Eumedion, 3 april 2021

EY, de controlerend accountant van Shell, heeft voor het eerst de financiële impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de accountantscontrole gekarakteriseerd. Volgens de accountant kunnen de klimaatverandering en de energietransitie een “wijdverbreide” impact hebben op beoordelingen en schattingen van het bestuur en derhalve op de controle. Dat meldt Eumedion, de belangenorganisatie van institutionele beleggers.

De controleverklaring van EY-accountant  Allister Wilson is opgenomen in de op 11 maart jl. gepubliceerde Shell-jaarrekening 2020. Het risico op onjuistheden in de jaarrekening is in 2020 in vergelijking met 2019 vergroot door de toegenomen aandacht voor klimaatverandering bij beleggers en toezichthouders, aldus de accountant. De accountant merkt in de verklaring ook op dat Shells recent gecommuniceerde doelstelling om de CO2-intensiteit van al haar activiteiten en producten in 2050 tot 0 terug te brengen nog niet in de pas loopt met de operationele plannen en de prijsstelling van het olie- en gasbedrijf. Shell schrijft dit in de toelichting op de jaarrekening zelf ook. Shell verwacht de operationele plannen en de prijsstelling aan te passen zodra de samenleving als geheel stappen zet om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.

Voor de EY-accountant is het mede daarom ook “niet mogelijk noch passend” om te kunnen verklaren dat de Shell-jaarrekening 2020 ‘Paris-aligned’ is. De opmerkingen van de EY-accountant bij de Shell-jaarrekening voeden de discussie wat de rol van de accountant is ten aanzien van de verschillende klimaatdoelstellingen en – ambities van beursgenoteerde ondernemingen.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is hierover op 19 maart jl. een discussie gestart en vraagt van belanghebbenden input op dit onderwerp.