AFM-Verkenning: Rapporteren over waardecreatie wint aan belang

Bron: , 5 december 2019

Lange termijn waardecreatie staat tegenwoordig centraler in de verslaggeving van de AEX en AMX-beursgenoteerde ondernemingen, 85% van hen biedt inzicht in hoe waarde wordt gecreëerd en 69% rapporteert in welke vorm dit gebeurt. Dit is positief. Er is wel ruimte voor kwalitatieve verbetering in de rapportage. Het moet specifieker en met meer diepgang. Dit is de conclusie uit de verkenning die de AFM vandaag publiceert.

Waardecreatie is een belangrijk onderdeel van goede en informatieve verslaggeving, omdat dit een beter beeld geeft van de risico’s en kansen waaraan een onderneming is blootgesteld. Een actueel voorbeeld hiervan zijn de effecten van klimaatverandering; deze kunnen de strategie, het bedrijfsmodel en de resultaten van ondernemingen sterk beïnvloeden. Dit geldt ook voor factoren als biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen en de omgang met mensenrechten.

Nieuwe richtlijnen

In 2019 waren er een aantal relevante ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving. De Europese Commissie heeft bijvoorbeeld nieuwe richtsnoeren voor klimaatrapportage door ondernemingen gepubliceerd. Dit is een onderdeel van het actieplan duurzame financiering. Ook is in de Corporate Governance Code lange termijn waardecreatie vanaf 2016 meer centraal gesteld.

Beter begrip risico’s en kansen

Om inzicht te krijgen in de verslaggeving over lange termijn waardecreatie bij AEX- en AMX-ondernemingen, heeft de AFM een Verkenning uitgevoerd bij 39 ondernemingen op basis van de jaarverslaggeving 2018. Daarbij is gekeken naar de manier waarop over waardecreatie wordt gerapporteerd en in welke mate dit gebeurt.
Beleggers moeten namelijk goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Naast financiële informatie moet ook niet-financiële informatie beschikbaar zijn die relevant en van voldoende kwaliteit is, inclusief de bredere focus op lange termijn waardecreatie. Beleggers kunnen de risico’s en kansen waaraan een onderneming is blootgesteld dan beter begrijpen.

Rapportages kunnen specifieker

Uit de Verkenning blijkt dat de rapportage over waardecreatie specifieker kan. Ook kan meer aandacht worden besteed aan eventuele waardevernietiging, de andere kant van dezelfde medaille. Ondernemingen kunnen in het waardecreatiemodel daarnaast beter inzicht geven in de (lange termijn) effecten van de gekozen strategie.

Good practices

In de Verkenning zijn als inspiratie voor verbetering good practices opgenomen, waar partijen mee aan de slag kunnen. De AFM roept ondernemingen op hier versneld stappen in te zetten.

Download de publicatie (pdf)