Awards for best Belgian Sustainability Reports: stemming op 27/11/2018

Bron: , 9 november 2018

De Awards for Best Belgian Sustainability Reports worden op 27 november 2018 uitgereikt door Minister van Duurzame Ontwikkeling, Mevrouw Marie Christine Marghem, in aanwezigheid van 200 CEO’s, CFO’s, CSR managers, communicatieverantwoordelijken van KMO’s, grote bedrijven, NGO’s, overheidsdiensten, scholen en tal van andere organisaties.

De jury maakt eerst het beste duurzaamheidsverslag bekend onder de organisaties die voor de eerste keer een duurzaamheidsverslag hebben gepubliceerd.

Vervolgens kiest het publiek op 27 november onder de volgende door de jury genomineerden, het duurzaamheidsverslag met de beste impact:

•    in de categorie ‘grote organisaties’: tussen Umicore en Solvay

•    in de categorie ‘andere organisaties’: tussen Protos, Pro Natura en de FOD Economie