Boek ‘Duurzaamheidsverslaggeving’ is nu verkrijgbaar

Bron: , 6 juni 2024

Auteurs Ferdy van Beest en Ruud Vergoossen behandelen alle belangrijke thema’s in hun boek ‘Duurzaamheidsverslaggeving’.  Beiden auteurs zijn verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit.

Waar gaat ‘duurzaamheidsverslaggeving’ over?

Het boek geeft aandacht aan de meest relevante onderwerpen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Veel ondernemers zullen via dit boek ervaren dat er nog veel valt te doen op dit gebied als zij zich aan de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) willen houden. Het eerste deel geeft meer uitleg en aandacht aan het wetgevend kader en internationale raamwerken (zoals GRI en TCFD). Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de ESRS, waarbij alle onderdelen – de E (Environment), S (Social; de mens) en G (Governance) – individueel worden uitgewerkt inclusief de betreffende standaarden. De laatste hoofdstukken gaan meer over de toepassingen in praktijk. Als bedrijf wil je vaak weten hoe je tot een duurzaamheidsverslag komt. Daar geven zij volop voorbeelden van. Daarnaast wordt er ook ingezoomd op de rol van de accountant en wat duurzaamheidsverslaggeving betekent voor het MKB.

Toegankelijke schrijfwijze

‘Duurzaamheidsverslaggeving’ is zeer toegankelijk geschreven. Het boek is geschikt als lesmateriaal voor HBO of Universiteit. Daarnaast is het geschikt voor meer startende accountants en financials (zoals opstellers) op dit thema.

‘Duurzaamheidsverslaggeving’ is hier online te bestellen.