ChristenUnie wil uitbreiding EU-rapportageplicht naar meer bedrijven

Bron: , 11 april 2015

Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft CU-kamerlid Joël Voordewind een motie ingediend voor uitbreiding van de EU-rapportageplicht naar meer bedrijven.

 

De tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in dertien Nederlandse bedrijfssectoren aanzienlijke risico’s bestaan op misstanden in de keten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo);

overwegende dat naleving van de OESO-richtlijnen van bedrijven vereist dat zij de risico’s in de keten opsporen, voorkomen, repareren en rapporteren;

overwegende dat een wettelijke plicht tot rapportage over de maatschappelijke aspecten gaat gelden voor een beperkte groep bedrijven op basis van de Europese richtlijn voor niet-financiële informatie;

verzoekt de regering om deze rapportageplicht uit te breiden naar grote bedrijven in de dertien geselecteerde sectoren, waarbij bedrijven met minder dan 250 werknemers of 40 miljoen euro omzet worden uitgezonderd van de verplichting, maar wel worden gestimuleerd om te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind