De invoering van de EU Taxonomy komt dichterbij en de impact zal groot zijn

Bron: Sustainalize, 10 juni 2020

De EU Green Deal is het programma van de Commissie Von der Leyen om de economie van Europa te verduurzamen. Om de doelen van klimaatneutraliteit, duurzame economische groei en ondersteuning van alle landen te bereiken, is een classificatiesysteem voor duurzame activiteiten essentieel, namelijk een EU Taxonomy. Afgelopen maart publiceerde de Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance haar eindrapport met aanbevelingen voor de EU Taxonomy, waaronder een overkoepelend ontwerp en uitgebreide technische screeningcriteria. Sustainalize organiseerde in overleg met experts drie webinars over deze EU-taxonomie, waarin de mogelijke implicaties en tijdlijn voor overheden, bedrijven en financiële instellingen werden verduidelijkt.

Hoewel de aandacht tijdens de coronacrisis gericht is op het leveren van zorg en het draaiende houden van onze economie, leeft tegelijkertijd het besef dat de wereld in rap tempo verandert; niet enkel op economisch en geopolitiek gebied staat de wereld grote transformaties te wachten, maar ook milieu en sociale vraagstukken verlangen een omslag in denken, handelen en systematiseren.

De EU Taxonomy vormt in deze context een belangrijke leidraad, waarvan de invoering al snel dichterbij komt. Eind dit jaar verschijnen de eerste wetgevingen die overheden, bedrijven en financiële instellingen zullen verplichten deze leidraad te implementeren, met grote gevolgen van dien. Uit de grote belangstelling voor de serie webinars die Sustainalize eind mei organiseerde, bleek dat veel bedrijven onzeker over de inhoud en implicaties zijn en dat de behoefte aan informatie groot is. Kort samengevat kunnen we de belangrijkste stappen schetsen.

  • De eerste acties zijn voor bedrijven die moeten rapporteren volgens de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Hiervoor zijn de deadlines kort. Vanaf 2022 zal dit een onderdeel van de rapportage moeten zijn en ervaring leert dat het resterende anderhalf jaar meer dan nodig zal zijn voor de integratie met rapportagesystemen.
  • In dezelfde periode krijgen financiële instellingen te maken met uitdagingen om cijfers te rapporteren over de alignment met de taxonomie van hun portfolio; zij zullen zich in deze tussenperiode waarschijnlijk deels moeten baseren op eigen aannames. Daarnaast zullen zij actief de bedrijven in hun portfolio’s moeten benaderen om zo de benodigde inzichten te leveren.
  • Op de middellange termijn zal de impact zich richten op het weerleggen van financiële geldstromen en daarmee grote implicaties hebben voor veel sectoren. De verwachtingen om in lijn met de EU Taxonomy te rapporteren zijn ambitieus en zullen daarmee een grote stimulans zijn om ingrijpende transities te versnellen.
  • Als laatst zullen overheden, los van het opstellen en implementeren van wet- en regelgeving, een rol gaan invullen. In veel landen zijn ze de motor voor het aanjagen van transities en zijn ze tegelijkertijd een belangrijke investeerder in sectoren binnen de scope van de EU Taxonomy. Hiermee zullen niet alleen nationale overheden aan zet zijn, maar ook steden en regio’s zullen zich genoodzaakt zien de EU Taxonomy te hanteren in hun activiteiten.

Tijdens de drie webinars werden de ins- en outs besproken met leden van de TEG. Tijdens deze gesprekken werd niet ontkend dat de werkelijkheid weerbarstig zal zijn; dit zit ‘m echter niet in de EU Taxonomy die rond een logische structuur gebouwd is, maar vooral in de vertaling naar de praktijk. Een vroege start en het delen van ervaringen is essentieel om risico’s te mitigeren. Voorbeelden hiervan zijn intussen beschikbaar, zoals van het Franse concern SPIE.

Lees verder en bekijk de webinars!