Eumedion pleit voor harmonisatie van duurzaamheidsverslaggeving

Bron: , 2 september 2019

De standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving moeten zo snel mogelijk worden geharmoniseerd en verplicht worden gesteld voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wil dat dit project onderdeel wordt van een geactualiseerd actieplan om de Europese Kapitaalmarktunie verder te verbreden en te verdiepen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de ‘Next CMU High-Level Group’ over de toekomst van de Europese Kapitaalmarktunie.

Deze expertgroep is in mei door de Nederlandse, Duitse en Franse ministers van Financiën ingesteld om met aanbevelingen te komen op welke wijze de Europese kapitaalmarkten verder kunnen worden geïntegreerd. Namens Nederland zit ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann in deze expertgroep. Eumedion schrijft in haar commentaar dat het huidige woud aan niet-bindende standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving ertoe leidt dat ondernemingen verschillende standaarden gebruiken, waardoor de gepubliceerde informatie moeilijk vergelijkbaar en controleerbaar is. Daardoor is het voor beleggers lastig om de gepubliceerde duurzaamheidsinformatie integraal te integreren in hun beleggingsbeleid en –beslissingen. Eumedion pleit in de reactie ook voor een verdergaande harmonisatie van de financiële marktenregelgeving, zoals volledige harmonisatie van de drempel(s) uit de Transparantierichtlijn en de Overnamerichtlijn, en voor harmonisatie van wetgeving op het terrein van desinvesteringen in clustermunitie.