Eumedion: TCFD-standaarden over klimaatrapportage opnemen in Europese Jaarrekeningrichtlijn

Bron: , 20 maart 2019

Eumedion vindt het voorstel van de Europese Commissie om de door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) opgestelde verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-verslaggevingsrichtsnoeren niet voldoende effectief. Eumedion is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op een onlangs door de Europese Commissie gepubliceerd consultatiedocument over dit onderwerp.

Eumedion schrijft in haar commentaar dat de Europese Commissie alleen via ‘harde wetgeving’ ervoor kan zorgen dat alle grote ondernemingen bepaalde klimaatgerelateerde informatie moeten publiceren. Eumedion roept de Europese Commissie daarom op om de Jaarrekeningrichtlijn zo snel mogelijk te herzien en daarin de standaarden van de TCFD te verankeren. Voort schrijft Eumedion om de klimaatrapportagevereisten te beperken tot de TCFD-standaarden en om deze niet te vermengen met de klimaatrapportagerichtlijnen die bijvoorbeeld door de Global Reporting Initiative (GRI) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) zijn opgesteld. Volgens Eumedion zal dat onder beleggers en ondernemingen tot verwarring leiden en compliceert dat de vergelijkbaarheid van de klimaatrapportages.