Henkel publiceert 25ste duurzaamheidsrapport

Bron: , 1 maart 2016

Henkel behaalde de tussentijdse doelstellingen van zijn duurzaamheidsstrategie voor 2030, bepaalde nieuwe ambities voor 2020 en publiceerde zijn 25e duurzaamheidsrapport. Het eerste rapport werd bijna een kwart eeuw geleden gepubliceerd – in 1992, het jaar van de conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro over milieu en ontwikkeling.

“2015 was een belangrijk jaar voor Henkel: we behaalden de tussentijdse doelstellingen voor de eerste vijf jaar van onze langetermijn-duurzaamheidsstrategie voor 2030. Maar we stoppen niet, we denken juist al een stap vooruit. Om duurzame ontwikkeling te blijven stimuleren, hebben we nieuwe ambitieuze doelstellingen voor 2020 opgesteld en extra aandachtsgebieden bepaald voor de hele waardeketen”, zegt Kathrin Menges, Executive Vice President Human Resources en voorzitter van de Sustainability Council van Henkel.

Tussentijdse doelstellingen behaald – nieuwe ambities voor 2020

Meer bereiken met minder middelen en tegen 2030 de efficiëntie verdrievoudigen – dat is het doel van de duurzaamheidsstrategie van Henkel. Het bedrijf heeft grote vooruitgang geboekt en heeft zijn tussentijdse doelstellingen voor 2011-2015 overtroffen:

  • de energie-efficiëntie verbeterd met 18 procent,
  • het watergebruik met 23 procent,
  • de hoeveelheid afval met 17 procent,
  • de veiligheid op de werkvloer met 33 procent, en
  • de omzet met 11 procent.

Daarnaast verbeterde Henkel de relatie tussen de gecreëerde waarde en de ecologische voetafdruk met 38 procent. De nieuwe doelstellingen: het is het streven van het bedrijf om tegen 2020 de CO2-uitstoot van zijn productielocaties, het watergebruik en de hoeveelheid afval te verlagen met 30 procent per ton product ten opzichte van 2010. De veiligheid op de werkvloer moet met 40 procent verbeterd zijn en de omzet moet met 22 procent per ton product gestegen zijn. Het behalen van deze doelstellingen resulteert in 2020 in een algehele verbetering van de efficiëntie van 75 procent ten opzichte van 2010.

 Schoolproject bereikt ongeveer 63.000 kinderen

Als bedrijf streeft Henkel ernaar meer waarde te creëren met een kleinere ecologische voetafdruk. Ook stimuleert het anderen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Dit gaat verder dan de dialoog met leveranciers, klanten en consumenten. De medewerkers van Henkel vormen de kern van het Sustainability Ambassadors-programma. Een onderdeel daarvan is het schoolproject, dat bleef groeien in 2015. Henkel-medewerkers worden getraind, zodat ze het belang van duurzaam gedrag kunnen uitleggen aan anderen, zoals aan schoolgaande kinderen. Sinds 2012 zijn zo’n 6.200 Henkel-medewerkers duurzaamheidambassadeurs geworden. Het programma heeft ongeveer 63.000 leerlingen in 43 landen bereikt. 

De resultaten van Henkel op het gebied van duurzaamheid werden in 2015 opnieuw erkend door verschillende duurzaamheidsbeoordelingen en -indices. Henkel is wederom opgenomen in de Global 100 Most Sustainable Corporations in the World-index en kreeg van EcoVadis de score ‘Gold’. Het bedrijf won ook de Silver Class-award van RobecoSAM.

Download het nieuwe Sustainability Report van Henkel