Koninklijke onderscheiding voor oud-KPMG’er George Molenkamp

Bron: KPMG, 12 maart 2021

Dr. George Molenkamp heeft vandaag uit handen van de burgemeester van Voorschoten een koninklijke onderscheiding ontvangen. Molenkamp krijgt de onderscheiding voor de bijzondere verdiensten die hij gedurende tientallen jaren heeft gehad voor zijn vakgebied en de maatschappij.

Grondlegger milieu-auditing

Molenkamp is zowel in Nederland als internationaal mede-grondlegger van het vakgebied milieumanagement en milieu-auditing. Door zijn betrokkkenheid bij de ontdekking van het gifschandaal in Lekkerkerk in 1980 raakte hij doordrongen van gedegen milieumanagement door bedrijven en de externe controle daarvan en noodzakelijke samenwerking hierbij van bedrijven en overheid. Als partner bij het toenmalige Touche Ross en later KPMG en als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam zette hij zich in om bedrijven bewuster te maken van de kwetsbaarheid van het milieu en stimuleerde hij de overheid om haar beleid te verbeteren en aan te scherpen. Het handboek over milieu-auditing en environmental management systems (EMS) dat hij begin jaren ‘90 schreef was de eerste aanzet om als bedrijf op een andere manier met het milieu om te gaan en droeg bij aan een nieuwe serie internationale standaarden voor ondernemingen, zoals de ISO 14001 EMS standard van 1996.

Bepalend voor Nederlandse reputatie

“De reputatie die Nederland op dit moment heeft als het gaat om duurzaamheidsverslaggeving door bedrijven is mede aan George Molenkamp te danken”, zegt Arjan de Draaijer, partner bij KPMG Sustainability. De Draaijer: “Molenkamp bepleitte als geen ander dat multinationals verplicht zouden moeten worden om meer transparantie te bieden in de gevolgen van hun bedrijfsvoering door milieu- en duurzaamheidsrapportages. En daaraan gekoppeld de verificatie van alle verstrekte gegevens. Al in 1986 schreef hij over het belang van milieuaccounting. Als partner bij KPMG Milieu stak hij zijn nek uit door in 1996 de eerste verificatie van het health, safety & environment (HSE) jaarverslag van Shell aan te gaan, ondanks het feit dat hiervoor nog geen geaccepteerde regels bestonden. Het belang van transparante data voor de maatschappij woog hierbij volgens Molenkamp zwaarder. Het project bij Shell leidde niet alleen tot een wereldwijde samenwerking tussen accountants en HSE-specialisten, het zorgde ook voor nieuwe internationale verificatiemethodes. Molenkamp stond hiermee aan de basis van de publieke rapportage en verantwoording door bedrijven over hun impact op mens en milieu.”

Meer bewustwording bij maatschappelijke organisaties

Als partner bij KPMG verbreedde George Molenkamp volgens De Draaijer bovendien de internationale horizon door samenwerking met het buitenland aan te gaan. De Draaijer: “Hij zette het KPMG Global Sustainability Network op dat eind jaren ’90 uitgroeide tot ruim 350 specialisten. Hij verbond de Amsterdamse universiteiten UvA en VU met onder meer KPMG en de Verenigde Naties ter ondersteuning van grootschalige onderzoeken, evenementen en publicaties. Een voorbeeld hiervan is het Carrots and Sticks Report dat in 2006 in samenwerking met de Verenigde Naties tot stand kwam. Molenkamp stond daarnaast aan de wieg van de bewustwording van milieu- en duurzaamheid  binnen maatschappelijke organisaties. Via diverse, vrijwillige nevenfuncties zette hij milieu en duurzaamheid bij universiteiten, kerken en werkgeversorganisaties op de kaart. Hij ‘vergroende’ het curriculum en het onderwijs aan de UvA en VU en bracht milieu en duurzaamheid onder de aandacht van zowel de Raad van Kerken als de bredere maatschappij. Bijvoorbeeld tijdens het Watersymposium in 2013 en diverse Europese bisschoppenconferenties. Hij zette zich bovendien in bij VNO-NCW om bedrijven te helpen met het vergroten van hun positieve impact op de maatschappij. En ook na zijn pensionering in 2007 is George zich blijven inzetten voor vakgebied en samenleving. Bijvoorbeeld door studenten te coachen bij hun studie en de carrière die daarop volgde. Hij gebruikt zijn prominente posities bij met name KPMG en de UvA alsmede zijn opgebouwde  netwerk om anderen te adviseren en verder te helpen in hun loopbaan. Mede dankzij hem is een generatie werknemers en onderzoekers geïnspireerd geraakt over de noodzaak om op een verantwoorde manier om te gaan met klimaat en milieu.”