Onderzoek: aparte duurzaamheidsverslagen verdwijnen in rap tempo bij beursfondsen

Bron: Executive Finance, 27 augustus 2019

Uit het jaarlijkse Finance Close Trendrapport 2019 van Brightstone Group in samenwerking met 2BHonest blijkt dat aparte duurzaamheidsverslagen in rap tempo verdwijnen  bij beursfondsen. Inmiddels heeft 51 procent van de AEX-, AMX- en AScX-bedrijven een geïntegreerd jaarverslag. 

Dat percentage lag in 2017 nog op 39 procent. Met de overstap naar integrated reporting, verdwijnen het aantal aparte duurzaamheidsverslagen. Nog maar 15 procent van de beursfondsen kiest hiervoor. De betrouwbaarheid van niet-financiële informatie wordt beter. Meer fondsen, voornamelijk uit de AEX, kiezen voor assurance bij hun duurzaamheidsinformatie. Dat om de geloofwaardigheid voor stakeholders te vergroten. Bij de AEX kiest 48 procent van de bedrijven hiervoor. Bij de AMX- en de AScX-ondernemingen blijft het percentage met 24 en 20 procent duidelijk achter.

Managing director Karien Bos van BrightStone: “Bij AMX-bedrijven zien we daarnaast een toename van de mate van de gegeven zekerheid. En steeds meer AEX-ondernemingen kiezen voor assurance bij de meest materiële kpi’s op het gebied van duurzaamheid. Ondernemingen investeren dus in de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie. Dat is zeer mooi om te zien.”

Beursfondsen rapporteren over het algemeen dus sneller de cijfers, maar komen ook met betere en meer betrouwbare niet-financiële informatie. “Dat is ronduit bemoedigend”, constateert Bos tot slot. “Meer bedrijven hebben hun finance-zaakjes op orde.” Zij is ook blij dat het papieren jaarverslag inmiddels tot een grijs verleden behoort. “Niet meer van deze – duurzame – tijd.”