Sustainalize introduceert een nieuwe manier van niet-financiële data validatie

Bron: Sustainalize, 5 juli 2019

Sustainalize introduceert ‘Sustainalize Validation Services’: een nieuwe manier van niet-financiële data validatie! Met deze dienst kijkt het adviesbureau kritisch naar de datakwaliteit en rapportageprocessen.

Je herkent het volgende dilemma vast. Als organisatie wil je rapporteren over niet-financiële prestaties in een integrated report of duurzaamheidsverslag / MVO-jaarverslag. Omdat niet-financiële informatie ondertussen net zo relevant is als de jaarrekening, wil je ook dat deze data aantoonbaar betrouwbaar is.

Maar: het extern verifiëren van deze data door een accountant is duur en tijdrovend. Ook heb je misschien twijfels over de toegevoegde waarde van deze ‘assurance’. Of wil je, in het geval van sitebezoeken, graag direct begrijpen hoe gesignaleerde verbeterpunten opgelost kunnen worden.

Als u zich in een of meer van deze punten herkent, biedt onze nieuwe dienst ‘Sustainalize Validation Services’ een uitkomst. Met deze dienst kijken wij kritisch naar de datakwaliteit en rapportageprocessen. Wij zijn daarbij flexibel: jij bepaalt welke informatie wij valideren en hoe ver we daarin gaan. Wil je dat we de consolidatie van data bekijken? Of misschien dat we op locatie kijken naar de brondata? Validatie van de teksten in het jaarverslag? Het is aan jou.

De terugkoppeling van de uitkomsten van onze werkzaamheden kan in een rapportage voor het management. We kunnen ook in begrijpelijke taal een statement opstellen voor publicatie in het jaarverslag. Wij ondersteunen tevens bij de voorbereiding op de externe assurance door de accountant. We helpen bij het voorbereiden van de dossiers, we stemmen af met de accountant en we staan de interne dataleveranciers bij. Ook werken we met internal audit aan het oppakken van deze rol.

En overweeg je om voor de eerste keer je niet-financiële informatie te laten verifiëren door een accountant? Dan kan ons ‘assurance readiness assessment’ je organisatie helpen om hierop voor te bereiden. Dit zorgt voor een soepel en efficiënt assuranceproces, met kostenbesparing als bijkomend voordeel.

Lees meer!