Onderzoek E&Y naar transparantie in assurance-rapporten bij maatschappelijke verslagen

Bron: Ernst & Young, 22 mei 2008

De transparantie van de assurance-rapporten bij maatschappelijke verslagen kan sterk worden verbeterd. Door de grote inhoudelijke verschillen en het ontbreken van informatie ontstaat verwarring. De assurance-rapporten van zowel accountants als niet-accountants zijn niet met elkaar te vergelijken. In eenderde van de rapporten worden de toetsingscriteria niet genoemd en wordt geen inzicht gegeven in de gehanteerde controlestandaarden.

Dit concludeert Ernst & Young in een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. Voor dit onderzoek zijn 120 assurance-rapporten bij maatschappelijke verslagen van Europese bedrijven beoordeeld. De beoordeling richtte zich op aspecten die van belang zijn voor het verschaffen van zekerheid bij een maatschappelijk verslag zoals reikwijdte, criteria, onafhankelijkheid en gehanteerde controlestandaarden.

Een toenemend aantal bedrijven laat het maatschappelijke verslag controleren door externe partijen als accountants, consultants en certificeerders. De assurance-rapporten variëren sterk, deels omdat de opdrachten verschillen, maar vooral omdat de hele structuur anders is en er verschillende onderwerpen worden besproken. ‘Voor informatie over de controle zijn gebruikers aangewezen op de informatie die in het assurance-rapport wordt verstrekt.’ aldus Nancy Kamp-Roelands, director bij Ernst & Young en één van de onderzoekers. ‘Openheid over het controleproces geeft de gebruiker inzicht in de context van het assurance-rapport. Referentie aan de gehanteerde toetsingscriteria draagt bij aan een juiste interpretatie van de conclusies van de controle. ’

‘De uitkomsten van het onderzoek tonen de noodzaak van internationaal algemeen aanvaarde regels voor deze relatief nieuwe vorm van assurance. Dit verbetert een consistente evaluatie van het maatschappelijke verslag’, aldus Nancy Kamp-Roelands. In Nederland is onlangs door het NIVRA een richtlijn ontwikkeld voor assurance bij maatschappelijke verslagen, die leidt tot grotere transparantie in assurance-rapporten. Ook op internationaal niveau zou deze toegevoegde waarde voor de assurance moeten worden gerealiseerd, zowel voor accountants als niet-accountants.

Download het onderzoeksrapport (engels, pdf)