Umicore wint voor tweede maal prijs voor beste Belgische duurzaamheidsverslag

Bron: Umicore, 4 november 2008

Op 3 november kreeg Umicore – samen met co-winnaar KBC – de Belgische Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen voor het jaar 2007 overhandigd. De wedstrijd voor de prijs werd georganiseerd door het Belgische Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met de hulp van Business & Society Belgium, KAURI en de Universiteit van Gent.
Umicore won deze prijs al eerder in 2006. Umicore’s Verslag aan de Aandeelhouders en aan de Samenleving zal nu worden voorgesteld aan de European Sustainability Reporting Association (ESRA) dat tot doelstelling heeft de beste duurzaamheidsverslagen te promoten.

De jury – bestaande uit leden van de IBR-werkgroep ‘duurzaamheid’ en externe experten – maakte de selectie op basis van een brede waaier aan criteria, waaronder verifieerbaarheid, relevantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid. De jury nam tevens de uiteindelijke prestaties, visie en strategie, beheerssystemen en de relaties met de "stakeholders" onder de loep, alsook het openbare engagement van het topmanagement om economische, sociale en milieudoelstellingen van de Groep te bereiken.

Guy Ethier, Senior Vice-President Milieu, Veiligheid en Gezondheid van Umicore, verklaarde na afloop van de uitreiking van de prijs: "Wij beschouwen deze prijs als een mooie erkenning van onze consistente visie op duurzaamheid en de kwaliteit en transparantie van onze verslaggeving aan al onze belanghebbenden. Enkele jaren geleden beslisten we om de economische, sociale en milieu-elementen van onze activiteit in één alomvattend document te integreren dat beter de bedrijfsfilosofie van Umicore weergeeft. Daarbovenop blijven we extra duurzaamheidsindicatoren creëren of bestaande verbeteren."

Parallel met de voorstelling van haar Jaarverslag aan haar aandeelhouders tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, presenteert Umicore tevens haar economische, sociale en milieu-doelstellingen aan een reeks "stakeholders", waaronder lokale politici en maatschappelijke groeperingen.