Software voor duurzaamheidverslaglegging steeds professioneler

Bron: KPMG, 9 mei 2012

Software die bedrijven en instellingen kunnen gebruiken om te rapporteren over hun duurzaamheidprestatie wordt steeds professioneler en gaat in het algemeen veel verder dan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de GRI, het Global Reporting Initiative, de internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidverslaglegging opstelt.
Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de meeste softwarepakketten die op dit moment op de markt zijn voor duurzaamheidverslaglegging de door de GRI vereiste functionaliteiten bieden, zoals een jaarlijkse beoordeling van de CO2-uitstoot en de rapportering hierover. Meer dan de helft van de pakketten biedt bovendien specifieke functionaliteiten, zoals een analyse van de keten en de CO2-neutraliteit. Daarnaast bieden de pakketten de mogelijkheid om over diverse aspecten te rapporteren, zoals mensenrechten en productverantwoordelijkheid.

‘Duurzaamheid is de afgelopen jaren voor veel organisaties een strategisch onderwerp geworden’, zegt Maurice op het Veld, partner bij KPMG IT Advisory. Op het Veld:’Het vertalen van de uitgangspunten in concrete acties blijft voor veel organisaties echter een uitdaging, net als het rapporteren hierover. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan gemeenschappelijke maatstaven en onderliggende IT systemen die betrouwbare informatie geven over de impact van duurzaamheidprogramma’s.

De software die op de markt is hiervoor uitermate geschikt, maar wordt door veel organisaties nog nauwelijks gehanteerd. Wat dat betreft lopen softwareontwikkelaars dus een stuk harder dan hun gebruikers. De tijd dat organisaties hun prestaties op het gebied van duurzaamheid met behulp van een Excel-bestand kunnen verantwoorden, zou dan ook inmiddels ver achter ons moeten liggen.

De software maakt het voor organisaties bovendien gemakkelijker om financiële en niet-financiële verslaggeving te integreren. Dat betekent dat de vraag naar geïntegreerde, ERP-oplossingen op de lange termijn alleen maar zal toenemen.’

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de markt van software voor duurzaamheidverslaglegging nog relatief jong is. Ongeveer 75% van de softwarepakketten is in 2008 op de markt gekomen, de overige pakketten dateren uit de periode tussen 2005 en 2008.

Op het Veld: ‘Vergeleken met financiële software en ERP-software is dus duidelijk sprake van een markt die in ontwikkeling is en gebruik maakt van nieuwe technologieën. Op dit moment is ruim 80% van de software voor duurzaamheidverslaglegging wereldwijd toepasbaar en geschikt voor alle markten en regio’s.

Alle onderzochte pakketten kennen een web interface, en één op de vier oplossingen is zelfs volledig in de cloud gesitueerd. Ruim 90% van de pakketten is ook toegankelijk op een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet pc.

Het kiezen van het juiste softwarepakket is voor veel organisaties volgens Op het Veld overigens geen routineklus. Op het Veld: ‘De keuze van het pakket en het karakter van de duurzaamheidrapportage hangen sterk van de ambitie die de organisatie heeft. Afhankelijk van de strategische keuzes die gemaakt worden en de eisen van alle stakeholders (zowel voor duurzaamheid, als financieel en IT), moet worden vastgesteld aan welke eisen het systeem moet voldoen. Dat kan de functionaliteit zijn, maar ook de hoogte van de kosten en de flexibiliteit.’