Organisaties gezocht voor onderzoek opstellen duurzaamheidsverslag

Bron: ESF-Agentschap, 12 februari 2014

Eind september 2013 startte de Hogeschool Gent met een projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO) met als titel: “Maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen Vlaamse KMO’s: Een implementatie van internationale normen en richtlijnen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen in een gebruiksvriendelijke software voor KMO’s in Vlaanderen” (Promotor Sander Devriendt HoGent – Faculteit Bedrijf en Organisatie en copromotor Steven Vanden Broucke HoGent – Centrum voor Ondernemen).
Om de software zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en af te stemmen op jouw noden, zijn wij op zoek naar bedrijven en organisaties die hun ervaringen rond MVO-implementatie en duurzaamheidsverslaggeving met ons wensen te delen en/of de gecreëerde softwaretool wensen te testen.

Dit project is de uitwerking van een van de aanbevelingen uit de VIONA-studie: “Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen” (Mazijn et al., 2012). Het uiteindelijke doel van het project is om een laagdrempelige gratis online softwaretool te creëren waarbij het voor kleine en middelgrote bedrijven en organisaties mogelijk wordt om op een eenvoudige manier een duurzaamheidsverslag op te stellen volgens de richtlijnen van “The Global Reporting Initiative” (GRI) en/of de ISO26000 – Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid – te implementeren.

Het onderzoek wordt opgedeeld in drie verschillende fasen:

In een eerste fase (september 2013 – februari 2014) worden een aantal bedrijven en organisaties geïnterviewd om na te gaan wat precies de bottlenecks zijn bij het opstellen van een duurzaamheidsverslag en/of de implementatie van ISO26000. Hierbij wordt ook nagegaan hoe de ideale tool er zou moeten uitzien (functionaliteiten, mogelijkheden, vereisten…). In een tweede fase (februari 2014 – november 2014) zal de tool worden gecreëerd en getest bij een aantal bedrijven. In de derde fase (december 2014 – januari 2015) zal de tool worden afgewerkt en beschikbaar worden gesteld.

In de ESF – Studie- en begeleidingsopdracht: ‘Bevorderen van duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen’ (Mazijn en Devriendt, 2012) werd voorgesteld om een project te lanceren om de GRI-materialiteitsoefening per (sub)sector uit te voeren. ESF lanceerde in navolging hiervan de oproep “GRI-scan”. De resultaten van deze oproep zouden kunnen worden opgenomen in deze tool voor de (sub)sectoren waar een MVO-sectorpaspoort werd opgesteld. Na afloop van het project zal de tool beschikbaar zijn vanop de website het Bureau
voor Normalisatie (NBN).

Voor de eerste fase zijn wij nog op zoek naar een aantal bedrijven die hun ervaringen rond het opstellen van een duurzaamheidsverslag wensen te delen en te schetsen hoe de ideale tool er zou moeten uitzien. Voor de tweede fase zijn we nog op zoek naar een aantal bedrijven die de tool wensen te testen.

Interesse om mee te werken aan één of meerdere fasen in dit project? Contacteer Sander Devriendt:

Sander.devriendt@hogent.be
TEL 09 243 22 66
GSM 0472 917 111