SLAZ winnaar van het beste Milieujaarverslag 2013 zorgsector

Bron: Milieu Platform Zorg, 27 november 2014

Het milieujaarverslag 2013 van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is door de jury onder voorzitterschap van Herman Bol, adviseur van de RVB van UMC Utrecht uitgeroepen tot het beste verslag in de zorgsector.
De jury roemde het verslag om haar volledigheid, buitengewoon goed leesbaar, goed geïllustreerd en goed ingedeeld. Het heeft veel aandacht voor de eigen identiteit en betrokkenheid. Bovendien geeft het informatie over de middellange termijn, waarbij de voorgang en behaalde resultaten duidelijke en illustratief zijn weergegeven. Het verslag bevat tevens een unieke bijlage met de financiële invloed van de gestelde doelen.