Vakbond CNV: "Pensioenfondsen moeten rekening houden met milieu en ethiek bij beleggen"

Bron: CNV, 15 januari 1999

Het CNV heeft een beleggingscode voor pensioenfondsen ontwikkeld. " Pensioenfondsen moeten een goed financieel rendement halen, maar moeten ook rekening houden met mens en milieu", aldus CNV-voorzitter Doekle Terpstra. Het CNV vindt het de verantwoordelijkheid van de vakbeweging om mee te denken over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen waarin de gelden van de werknemers worden beheerd. "De vakbeweging ontkomt er niet aan zijn verantwoordelijkheid als belegger onder ogen te zien", aldus Terpstra.
In de code zegt het CNV dat pensioenfondsen niet mogen beleggen in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid, die opereren in landen waar de mensenrechten worden geschonden en waar geen vakbondsvrijheid is. Het pensioenfonds moet bedrijven waarin het belegt bovendien scherp volgen op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, redelijke lonen en deugdelijke ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Het CNV vindt dat één procent van de beleggingsportefeuille besteed moet worden aan vernieuwende activiteiten: zoals schone energie en ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

Pensioenfondsen beheren samen 853 miljard gulden. Dit geld wordt voor 40 procent belegd in aandelen. Het CNV wil de maatschappelijke discussie in gang zetten over de wijze waarop deze 340 miljard gulden wordt belegd en hoe pensioenfondsen met hun verantwoordelijkheden omgaan. Het CNV is bestuurlijk direct betrokken bij ongeveer 80 bedrijfstakpensioenfondsen met een geschat vermogen van 600 miljard gulden, waaronder de grootste twee: het ABP (300 miljard gulden) en het PGGM (90 miljard gulden). In de vele ondernemingspensioenfondsen zijn CNV-kaderleden vertegenwoordigd namens de werknemers.

Het CNV zal de beleggingscode naar alle pensioenfondsen zenden. Alle bestuurs- en kaderleden die zitting hebben in de pensioenfondsbesturen zullen worden geïnstrueerd deze code op de agenda te zetten. Binnen een jaar zal een evaluatie gehouden worden van de manier waarop de pensioenfondsen met de code omgaan.

De kernpunten van de beleggingscode:

1. Voor beleggingen zijn uitgesloten:

Bedrijven die opereren in landen waar de mensenrechten worden geschonden;

die de ILO-richtlijnen niet volgen;

waar geen vakbondsvrijheid is;

die gebruik maken van kinderarbeid

2. Bedrijven waarin het pensioenfonds belegt moeten zorgen voor:

veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;

redelijke lonen;

deugdelijke ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening;

een actief beleid tegen elke vorm van geweld, intimidatie en/of discriminatie op de werkvloer;

een actief milieubeleid .

Pensioenfondsen dienen een stimulerende rol te vervullen in het streven naar een rechtvaardige en duurzame samenleving. Eén procent van de beleggingsportefeuille moet besteed worden aan vernieuwende activiteiten: zoals schone energie, alternatieve handel, ontwikkelingsprojecten.

De beleggingscode is op te vragen bij Vimla Ramsaran, afdeling communicatie CNV, tel. 030-2913646