ING publiceert verslag ‘ING in de samenleving 2000’

Bron: ING Groep, 19 september 2001

Vandaag publiceert ING Groep haar nieuwe maatschappelijke jaarverslag getiteld ING in de samenleving 2000. Hierin doet ING op internationale en geïntegreerde wijze verslag van haar maatschappelijke en milieu-activiteiten.
Een speler van wereldformaat heeft automatisch verantwoordelijkheden die verder gaan dan puur economische doelstellingen. Het is onze taak de wensen van stakeholders op één lijn te brengen met de eisen die het zakendoen in een concurrerende internationale omgeving met zich mee brengt. ING in de samenleving 2000 moet worden gezien als een eerste aanzet voor internationale en geïntegreerde verslaglegging over maatschappelijke zaken. Wij zijn een relatief jonge onderneming en onze wereldwijde rapportagesystemen voor maatschappelijke aangelegenheden zijn nog volop in ontwikkeling. We zullen de reikwijdte van onze verslaglegging dan ook verder verbreden en verdiepen", aldus de heer E. Kist, voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Groep.

Sinds 1995 publiceert ING een milieujaarverslag over haar prestaties in Nederland. Het verslag ING in de samenleving 2000 markeert een nieuw stadium in de verslaglegging. Het is de eerste stap op weg naar het informeren van alle wereldwijde stakeholders van ING over milieu- en maatschappelijke onderwerpen, op een geïntegreerde wijze en in een internationale context.

De verslaglegging van ING over milieu-aspecten en sociale onderwerpen is gebaseerd op drie pijlers die terugkomen in de structuur van het verslag ING in de samenleving 2000.

Normen en waarden: ING opereert op basis van normen en waarden en hecht belang aan transparantie en het afleggen van verantwoording over haar gedragingen in het licht van haar normen en waarden (klantgerichtheid, ondernemerschap, professionaliteit, teamwork en integriteit) en business principles.

Stakeholders: ING is zich bewust van het belang van open en transparante communicatie met haar stakeholders. In het kader van haar betrokkenheid bij haar stakeholders onderscheidt ING een primaire groep van belangrijke stakeholders: klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving als geheel.

Activiteiten en performance: ING wil zich kunnen verantwoorden tegenover haar voornaamste stakeholders over de manier waarop zij haar activiteiten uitvoert. Daarom informeert ING de belanghebbenden over het effect van haar activiteiten op de samenleving, zowel positief als negatief. In dit verslag ligt de nadruk op beleidslijnen ten aanzien van het milieu en de stakeholders, alsmede op de vereisten vanuit wet- en regelgeving.

Het Global Reporting Initiative (GRI), een kader voor vrijwillige rapportage over economische, milieu- en sociale onderwerpen, heeft als richtlijn voor dit verslag gediend. In de komende jaren zal ING de verslaglegging verder in lijn brengen met de GRI-norm en andere relevante ‘best practice’ maatstaven en kaders.

Onlangs werd ING geselecteerd als toonaangevend duurzaam bedrijf binnen de sector financiële dienstverlening van de Dow Jones Sustainability World Indexes.

Download het online verslag