Kansen verantwoord ondernemen gemist: Bedrijven vergeten marketing weloverwogen bedrijfsvoering

Bron: Zibb, 12 november 2001

(Gepubliceerd door Zibb.nl op 11 november 2001 n.a.v. artikel in De Volkskrant).
Maar weinig grote Nederlandse bedrijven geven duidelijk aan wat er gedaan wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gros van de bedrijven zegt weliswaar verantwoord ondernemen, maar wat de activiteiten precies zijn en of ze succes zijn, wordt niet duidelijk naar buiten gebracht.

Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot. Het adviesbureau bekeek hoe bedrijven rekening houden bij de bedrijfsvoering met zaken als milieu, mensenrechten, veiligheid, gezondheid en personeel. Hiertoe werden de jaarverslagen van de vijftig grootste Nederlandse bedrijven, 25 beursgenoteerde, 25 niet-beursgenoteerde uitgeplozen. Berenschot concludeert dat het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maar beknopt aan bod te komt in de jaarverslagen.
Marketingstrategie
Volgens Berenschot hoeft dit niet per se te betekenen dat de bedrijven niets doen: ze melden het alleen niet. Het bureau spreekt van een gemiste kans, omdat openheid en verantwoording afleggen ook horen bij MVO. Bij beursgenoteerde bedrijven is deze openheid verplicht, niet-beursgenoteerde bedrijven kan openheid een goede marketingstrategie zijn.

Resultaten
Unilever, Shell, ING, Schiphol, Philips en ABN Amro leggen volledig verantwoording af over hun MVO-activiteiten. Ze melden welke resultaten ze boeken en of ze daarmee voldoen aan wettelijke verplichtingen en internationale normen. Ook hebben deze bedrijven hun verslaglegging onafhankelijk laten controleren.
De grote groep bedrijven achter deze kopgroep meldt MVO ter harte te nemen, maar houdt het bij algemene uitgangspunten en ambities. Sommigen geven wel aan op welke concrete terreinen ze actief zijn, maar melden de resultaten niet. Een forse minderheid – veertien bedrijven – meldt helemaal niets.