Maatschappelijk ondernemen vast in jaarverslag

Bron: Het Financieele Dagblad, 13 december 2001

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 13 december 2001).

Het bedrijfsleven krijgt richtlijnen om over activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te rapporteren in het jaarverslag. Dat schrijft staatssecretaris Ybema van Economische Zaken woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.
De richtlijnen worden ontwikkeld door de Raad voor de Jaarverslaggeving, zo meldt Ybema. Bij het opstellen ervan speelt mee dat het verwachte nut van de rapportage groter moet zijn dan de kosten die ermee gemoeid zijn. Ybema wacht de voorstellen van de Raad af voordat hij bekijkt of aanvullende regels nodig zijn om meer bedrijven te bewegen tot verslaggeving over hun maatschappelijke activiteiten. De brief van de staatssecretaris is een reactie op de wens van sommige partijen in de Tweede Kamer om het rapporteren over dergelijke activiteiten verplicht te stellen. Met het bedrijfsleven vindt Ybema dat de overheid niet met dwingende voorschriften moet komen, nu ondernemingen zelf het maatschappelijk ondernemen tot ontwikkeling brengen. De bewindsman kondigt in de brief wel aan dat Economische Zaken een ‘Kennis- en Informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ‘ zal oprichten. Dit kenniscentrum krijgt een onafhankelijke status en kan in de loop van volgend jaar operationeel worden met als voornaamste doel de bevordering van kennis- en informatieoverdracht over maatschappelijk verantwoord ondernemen .