Prijs 2001 voor het Beste Belgische Milieujaarverslag 2000 gaat naar BIAC

Bron: , 5 april 2002

Voor haar eerste milieurapport kreeg BIAC donderdag de Prijs 2001 voor het Beste Milieurapport, uitgereikt door het Instituut der Bedrijfsrevisoren (prijs voor de eerste deelname).
De beoordeling gebeurde aan de hand van criteria, die opgesteld werden door de Europese jury van de European Environmental Reporting Award. Het beoordelingssysteem is gebaseerd
op de UNEP criteria, dit zijn criteria inzake milieurapportering opgesteld door de Verenigde Naties.
In zijn evaluatie legde de jury de nadruk op het feit dat BIAC vanaf haar eerste deelname een behoorlijk volledig en verzorgd milieurapport van hoog niveau opgesteld heeft.
De duidelijkheid van de informatie, de melding van milieuperformantieindicatoren, de
vaststelling van doelstellingen en de omschrijving van het milieubeheer komen als sterke punten naar voor. Het milieurapport werd inhoudelijk volledig geconcipieerd rond de negen criteria vastgelegd in het UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties.
De jury is ook van mening dat de aanpak van de relaties met de stakeholders getuigt van originaliteit en dat de milieuprestaties duidelijk werden geëvalueerd volgens de recente nieuwe ISO-richtlijn. De benchmarking met andere Europese luchthavens werd ook als een positief punt ervaren. De focus op duurzame ontwikkeling werd als denkpiste vastgesteld.
Het financiele aspect is goed ontwikkeld onder andere door verwijzing naar de milieuaspecten in de jaarrekening en in het jaarverslag. De jury stelde bijzonder de dubbele certificering op prijs van het BIAC milieurapport. Het luchthavenbedrijf heeft namelijk zijn verslag door zowel
een consulent gespecialiseerd in milieuwerkzaamheden als door een bedrijfsrevisor laten certificeren.
BIAC is verheugd over het behalen van deze prijs en ziet daarin een aanmoediging om de professionele en systematische organisatie van haar milieubeleid voort te zetten en blijvende inspanningen te leveren op weg naar een duurzame ontwikkeling van luchthaven.
Het milieurapport van BIAC is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.