Deelname ACC Award 2000

Bron: VMA, 3 augustus 2000

De Vereniging voor Milieu-Acountancy (VMA) en het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccoun-tants (NIVRA) hebben jaar opnieuw een afzon-derlijke prijs ingesteld voor het beste Nederlandstalige milieujaarver-slag, de ACC Award.
Aanmelding staat open voor in Nederland gevestigde ondernemingen en (semi-)over-heidsinstanties die een milieuver-slag uitbrengen. Sluitingsdatum voor het inzenden van milieujaarverslagen is 31 augustus 2000.

De milieujaarverslagen die meedingen voor de Nederlandse ACC Award worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
Uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens de Zevende Nationale Milieuzorgdag, die zal worden gehouden op dinsdag 21 november a.s., in de Jaarbeurs te Utrecht.

Voor nadere informatie:
VMA-secretariaat,
dhr L.J. Prikken,
telefoon 020-301 0352.