Verkennend DHV-onderzoek: Ondernemers anticiperen positief op maatschappelijke wensen

Bron: DHV, 19 juni 2002

Ondernemingen die met NGO’s (Non Gouvernementele Organisaties) of opinieorganisaties conflicteren, passen in circa 75 procent van de gevallen hun beleid aan om het conflict te beslechten. Dat blijkt uit een verkennend internationaal onderzoek van advies- en ingenieursbureau DHV. De Adviesgroep duurzaam ondernemen van het bureau analyseerde 17 conflicten tussen ondernemingen en NGO’s op het verloop en de consequenties van het conflict.

Voorbeelden van de in het onderzoek betrokken cases zijn de IHC Caland versus Birma Comité Nederland, IKEA versus de SP, Cargill versus Greenpeace en C&A versus Schone Kleren Kampagne.
Rob van Tilburg, manager van de Adviesgroep duurzaam ondernemen: Hoewel dit een verkennend onderzoek betreft, geeft het toch een indicatie over de effecten die conflicten hebben op ondernemingen. Een voorzichtige conclusie die wij trekken is dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zichzelf en de maatschappij een goede dienst bewijzen. Steeds meer ondernemers raken daarvan bewust.

De thuisbasis van een onderneming (VS of EU) of een beursnotering blijkt niet van invloed voor het besluit om wel of niet te in te gaan op de wensen van NGO’s. Een bedrijf dat in conflict is met een NGO wordt vaak getroffen door een dalende beurskoers. Zodra het bedrijf positief anticipeert op maatschappelijke wensen, stijgt de koers weer.

Ondernemingen die op de consumentenmarkt opereren komen in ruim 90% van de gevallen al spoedig tegemoet aan de wensen van NGO’s. Bij business-to-business-ondernemingen is dat 25%. Uit het verkennend onderzoek blijkt verder dat bedrijven met een corporate branding vaker (85%) het conflict met NGO’s verliezen, dan bedrijven die aparte labels voor hun producten hanteren (35%).

Profiel DHV Groep

De Adviesgroep duurzaam ondernemen is onderdeel van DHV-Groep. DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten:
· Transport en Infrastructuur;
· Bouw en Industrie;
· Water;
· Telecommunicatie;
· Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De ruim 4000 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten. Erkende expertise wordt via een hecht kennisnetwerk met sterke lokale aanwezigheid beschikbaar voor klanten in de publieke en private sector.De diensten omvatten: management consultancy, advisering, ontwerp en engineering, project-, contract- en exploitatiemanagement.

Meer informatie:
DHV Duurzaam Ondernemen
Rob van Tilburg
Telefoon: 033-468 27 33
email: rob.vantilburg@dhv.nl
internet: www.dhv.nl

Download het onderzoeksrapport (pdf)