Veel belangstelling voor duurzaamheidsverslaggeving op seminar

Bron: DHV, 23 oktober 2002

Op 22 oktober vond voor de 4de keer in successie het seminar over duurzaamheidsverslaggeving/Global Reporting Initiative (GRI) in Nederland plaats. Dit seminar wordt jaarlijks georganiseerd door adviesbureau DHV, SNS Asset Management en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Het seminar, gehouden in het hoofdkantoor van SNS Reaal Groep in Utrecht, trok dit keer nog meer belangstelling dan ooit te voren. Zon 150 vertegenwoordigers van grotere bedrijven , NGOs en enkele overheden namen deel aan het seminar. Naast de actuele ontwikkelingen rond het GRI en de Raad voor de Jaarverslaggeving stonden dit keer de stakeholders centraal.
Na de openingswoorden van de seminarvoorzitter Guus van der Kamp, general manager SNS Asset Management, nam Paul Hohnen het woord. Hij is Vice President Strategy van het GRI. Het GRI heeft onlangs haar internationale hoofdkwartier in Amsterdam geopend.
Paul gaf een presentatie over de ontwikkelingen binnen het GRI, de doelstelling en het belang van de richtlijnen en presenteerde de nieuwste 2002 uitgave van de richtlijnen. In de onlangs gehouden World Summit in Johannesburg werd GRI door diverse partijen genoemd als dé te gebruiken standaard voor duurzaamheidsrapportage.

Nancy-Kamp Roelands, secretaris van de werkgroep Maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), gaf een toelichting op de vorderingen van de werkgroep rond de adviesaanvraag van het ministerie van EZ voor maatschappelijke verslaggeving. De gewijzigde richtlijn voor het bestuursverslag (als onderdeel van het financieel jaarverslag) is inmiddels in concept gepubliceerd. Tot 1 december kan men hierop bij de RJ reageren. Nancy ging helaas niet in op de vorderingen van het andere traject van de werkgroep, namelijk het opstellen van een richtlijn voor een afzonderlijk maatschappelijk jaarverslag.
De presentatie riep nogal wat vragen op bij de deelnemers. Men vond het vreemd dat de RJ een aparte richtlijn gaat maken voor een maatschappelijk verslag terwijl we toch het GRI hebben.
Er waren tot nu toe maar 2 reacties binnengekomen op de concept-richtlijn voor het bestuursverslag.
Er ontstond in de zaal een discussie wat nu het verschil is tussen een uitgebreid financieel jaarverslag en een duurzaamheidsverslag.

Vervolgens kwamen 2 stakeholders aan het woord. De directeur van Milieudefensie, Theo Wams, betoogde dat de behoefte aan informatie over bedrijven met betrekking tot de milieuprestaties groot is. Deze informatiebehoefte kan echter op verschillende manieren ingevuld worden. Het milieu- of duurzaamheidsjaarverslag is daar een van de middelen voor maar niet de enige bruikbare en noodzakelijke. De doelstelling van Milieudefensie en andere milieu-NGOs is natuurlijk om de feitelijke milieuprestatie van een bedrijf te zien verbeteren. Een goed milieuverslag is niet een doel op zich.

Ruth Vermeulen, beleidsmedewerker bij FNV Mondiaal, gaf in haar presentatie inzicht in wat FNV Mondiaal belangrijk vind bij duurzaamheidsverslagen en wat zij als NGO hiermee doen. Ook zij gaf aan het belangrijkste te vinden dat een bedrijf een verantwoord sociaal beleid voert mondiaal en dat een verslag het sluitstuk vormt van het proces.

In de vragenronde tussen de aanwezigen en de sprekers kwam vooral naar voren dat bedrijven wat terughoudend zijn met verslaggeving omdat NGO´s de informatie nog wel eens willen gebruiken om bedrijven publiekelijk aan te vallen. Ook de claimcultuur in de VS speelt een rol bij ondernemingen met een beursnotering aldaar.

De organisatoren kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Download de presentatie van het GRI
Download de presentatie van het FNV