Controle op milieuverslagen moet consistenter

Bron: Universiteit van Twente, 14 november 2002

Een goed auditrapport van een milieujaarverslag vermeldt precies welke data zijn gecontroleerd, door wie en met welke criteria, stelt Nancy Kamp-Roelands. "Een audit waarbij enkel gecontroleerd is of de gebruikte cijfers correct zijn weergegeven, is misleidend", schrijft zij in haar proefschrift Towards a framework for auditing environmetal reports.
De eerste milieuverslagen verschenen zo’n tien jaar geleden. En sinds drie jaar is milieurapportage verplicht voor ruim 250 ‘vervuilende’ bedrijven. Een audit, een controle door accountant op de juistheid van de rapporten, is echter nog niet vereist. Tot op heden ontbreekt hiervoor een vast stramien en consistentie. En dat komt de betrouwbaarheid van de milieuverslagen niet ten goede, stelt registeraccountant Nancy Kamp-Roelands die op 15 november promoveert aan de Universiteit van Tilburg.
Kamp-Roelands, senior manager bij Ernst & Young, analyseerde gedurende vijf jaar de controle op milieuverslagen. Ze bestudeerde de schaarse literatuur over milieuverslagcontrole, ploos auditrapporten uit en interviewde opstellers van rapporten en auditors. Op basis van de verzamelde kennis en eigen onderzoek stelde ze een raamwerk op voor de controle van milieujaarverslagen. Ze hoopt dat haar raamwerk bij zal dragen aan een grotere consistentie.
Een auditrapport opgesteld met behulp van het raamwerk van Kamp-Roelands start met een nauwkeurige beschrijving van de reikwijdte van de controle om de lezer een juist inzicht te bieden in de waarde van de controle. Zo mag belangrijke informatie niet buiten de audit gehouden worden. En verwarring treedt op als gecontroleerd wordt of de rapportage overeenstemt met de onderliggende administratie, maar de juistheid van de brongegevens niet wordt gestaafd. Daarnaast bevat een solide rapport een beschrijving van de gebruikte criteria, de gevolgde procedure, de resultaten en een duidelijk overzicht van welke controleur (milieudeskundige en/of accountant) verantwoordelijk is voor de controle.
Controle van het milieujaarverslag dient bij voorkeur uitgevoerd te worden door een multidisciplinair team, een onafhankelijk accountant én milieudeskundige. Volgens Kamp-Roelands zijn beide expertises nodig voor een betrouwbare audit. Om de verwachtingskloof tussen lezers en opstellers te dichten, beveelt zij aan om stakeholders inspraak te geven op de inhoud en de criteria. De auditors zouden ook bij voorkeur in opdracht moeten werken van het toezichthoudend orgaan van de onderneming.

Drs. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands (42) is registeraccountant, gespecialiseerd in milieu- en duurzaamheidzaken. Ze is senior accountantmedewerker bij Ernst & Young (directoraat vaktechniek), gedetacheerd bij het Koninklijke Nivra (Nederlands Instituut voor Register Accountants). Kamp-Roelands studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam en volgde postdoctorale opleidingen in accountancy en milieuaccountancy. Van 1993-1999 was ze als onderzoeker in deeltijd verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Ze is lid van de Sustainability Working Party van de Europese Federatie van Accountants en voorzitter van de European Sustainability Reporting Awards.

Lezers van deze website kunnen het in boekvorm gepubliceerde proefschrift met korting bestellen (39,50 euro i.p.v. 45 euro inclusief verzendkosten)indien bij de bestelling deze website als referentie wordt aangegeven.

Bestel het proefschrift in boekvorm