Alle binnengekomen commentaren op ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag nu beschikbaar

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 29 januari 2003

Alle binnengekomen commentaren op de door de Raad voor de Jaarverslaggeving gepubliceerde richtlijn 400 zijn nu (in pdf) beschikbaar. In deze ontwerp-Richtlijn zijn aanbevelingen voor het directieverslag betreffende informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen.
De leden van de RJ-werkgroep MVO zullen de commentaren nauwgezet beoordelen en -als daartoe naar de mening van de RJ aanleiding bestaat- deze verwerken in de definitieve Richtlijn.
Deze definitieve Richtlijn 400 zal naar verwachting in de Editie 2003 van de bundel worden opgenomen.

Bekijk de commentaren