‘Duurzaamheid commercieel attractief’

Bron: Het Financieele Dagblad, 25 juli 2003

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 25 juli 2003).

De nieuwe bestuursvoorzitter van de Rabobank Groep, Bert Heemskerk, leek er zelf nog het meest verbaasd over bij de presentatie van het maatschappelijk verslag 2002: met duurzaamheid is geld te verdienen en ze levert nieuwe, interessante producten op.
Anderhalf miljard euro heeft de Rabobank nu uitstaan aan groenfinancieringen; daarmee heeft zij een marktaandeel van 50% in Nederland. De directeur Duurzaamheid en Maatschappelijke Innovatie, Bart Jan Krouwel, verwacht binnenkort een nieuwe emissie voor groencertificaten te moeten doen. ‘Volgens de regels moeten we 70% van onze ingelegde gelden uitlenen aan groene projecten. We zitten nu bijna aan een percentage van honderd. En we hebben nog vele aanvragen liggen.’ Uit de cijfers van het maatschappelijke verslag blijkt dat in 2002 het aantal gefinancierde projecten steeg met 25% tot een aantal van 1314. De snelle groei zet door, want in eind 2002 was het bedrag aan uitstaande groenfinancieringen nog euro 1,1 mrd. Krouwel ontkent niet dat de fiscale vrijstelling de aantrekkelijkheid van de groenregeling vergroot. Het is niet voor niets dat hij bij de Europese Commissie lobbyt om ook dezelfde fiscale constructie voor de sociaal-ethische beleggingen goedgekeurd te krijgen.

Naast groen beleggen, zo benadrukte Heemskerk, is Rabobank ook ‘dominant aanwezig’ bij de biologische landbouw en de handel in emissierechten. De Rabobank wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van de biologische landbouw, maar Heemskerk vindt ook dat het geen zin heeft om veel boeren te laten omschakelen als de vraag van de consument naar biologische landbouwproducten nog niet groot genoeg is.

De handel in emissierechten is, volgens de verwachting van de Rabobank, een enorme groeimarkt. Om te profiteren van die groei is in Londen door Rabobank International een speciale productgroep opgezet die zich toelegt op de handel in emissierechten en andere klimaatgerelateerde producten. Rabobank koopt voor het ministerie van Vrom CO2-emissiereducties aan uit projecten in ontwikkelingslanden.

Heemskerk vindt het ‘verfrissend’ dat een bestuursvoorzitter niet alleen de presentatie van de financiële cijfers doet, maar ook de presentatie van een maatschappelijk verslag. Bij zijn aantreden was hem opgevallen hoe ‘bij het personeel duurzaamheid zo leefde’. Intussen verkondigt hij zelf de boodschap dat maatschappelijke betrokkenheid en verantwoord ondernemen ‘van nature’ aansluiten bij de coöperatieve gedachte die de basis is van de Rabobank.

Heemskerk is zelf erg enthousiast over de ethische commissie, waar hij voorzitter van is. ‘Iedere bank houdt zich bezig met ethiek. Maar Rabobank probeert proactief te zijn. Dat is uniek in bankenland.’

Bestel/download het maatschappelijk jaarverslag van Rabobank online